SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Voksne menn Modne menn kan være enklere å rekruttere til pleie- og omsorgssektoren enn unge gutter, mener forsker og forfatter Helge Svare. 29 > Sparer på kvalitet Ei lønsam endring av arbeidstidsordninga i ein bustad i Molde har gitt betre kvalitet på tenestene og betre tilhøve for dei tilsette. 30 > God praksis Blivende sosionomer motiverer klienter som ikke søker eller får god nok hjelp andre steder. Studentene får til gjengjeld nyttig praksis. 41 > Sangbok til alle sykehjem Svikt etter kontortid Alvorlig omsorgsvikt rammer barn til alle døgnets tider. En ny landsdekkende undersøkelse viser at ikke alle barn i akutt krise har mulighet til å få barnevernfaglig bistand etter kontortid. Nesten 60 prosent av alle norske kommuner mangler heldøgns beredskap for barn som trenger akutt hjelp. I disse kommunene bor en firedel av alle barn under 18 år. Derfor må politiet i mange tilfeller ta seg av barn i krise. Dette er blant funnene i Problemer har ikke kontortid. Akuttberedskap i barnevernet (Novarapport 5/09). Forsker Sturla Falck og prosjektmedarbeider Norunn Vorland ved Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er forfattere av rapporten. – Det er vanskelig å kreve at alle kommuner skal ha et tilbud om akuttberedskap, men vi kan kreve at det etableres tiltak gjennom samarbeid mellom kommunene, sier Falck til nova.no. Retningslinjer for organisering, oppfølging og kontroll med akuttberedskapen i barnevernet etter kontortid, bør være et statlig ansvar. – Det er viktig at dette initiativet kommer ovenfra. Det vil være vanskelig for mindre kommuner selv å ta initiativ til å prioritere slike tiltak innenfor magre kommunebudsjetter, mener Falck.    KES Alle sykehjem og eldresentre i Oslo har fått et klassesett med sangbøker tilpasset personer med demens. Geria – Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri – står bak sangboka Toner deg i møte – sanger i stor skrift. Kommunen har bevilget 180.000 kroner for at byens 55 sykehjem skal få hvert sitt klassesett med 15 sangbøker og to ressursbøker. Pensjonistforbundet har kjøpt inn klassesett til de 41 eldresentrene i byen. Lett å bruke Geria arbeider etter metoden individualisert musikk, og har erfart at mennesker som er glad i én bestemt sang, også liker liknende sanger. Den nye sangboka, som er utgitt på Norsk Musikkforlag, er derfor delt inn etter sjangrer. Ansatte fra over 30 sykehjem i Oslo har gått på kurs for å lære metoden individualisert musikk. For å opprettholde interessen, har Geria etablert et nettverk for kursdeltakerne. Det var i dette nettverket ideen til sangboka oppstod, og ei prosjektgruppe ble etablert. – Vi har laget ei sangbok for eldre mennesker, og med små grep er den tilpasset personer med demens, forteller ett av medlemmene i prosjektgruppa, Gunn Horne Kolbjørnsrud, geria- TIL HJELP: – Vi håper sangboka kan bidra til å senke terskelen slik at flere tar initiativ til å få de gamle med på allsang, sier Beth Nordahl (t.v.) og Gunn Horne Kolbjørnsrud. trisk hjelpepleier og daglig leder ved Frognerhjemmet dagsenter. Alle kan synge – Mange pleiere uten musikkfaglig bakgrunn syns ikke de har god nok stemme, eller de kjenner ikke den norske musikktradisjonen, sier Beth Nordahl, aktivitør ved St. Hanshaugen omsorgssenter. Derfor har prosjektgruppa også laget en ressursbok. Ressursboka inneholder blant annet besifring for gitar og noter til alle sangene. I mange av sangene er tonehøyden lagt ned, og tempoet senket. To cd-er med akkompagnement og forsang til 40 av sangene ligger også i ressursboka. – Jeg har allerede erfart at ressursboka er et nyttig verktøy når vi skal arrangere sangstunder på eldresenteret, sier Gunn Horne Kolbjørnsrud. Du kan lese mer på www.geria.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 5/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonHEL