LES MER om LO-undersøkelsen på www.frifagbevegelse.no Fagbladet følger valgkampen på nett – www.fagbladet.no KREVER SATSING på fornybar energi – På et tidspunkt vil fornybar energi ta over for den fossile. Her må de rødgrønne være tydeligere. Norge må bli en pådriver for bølgekraft, vindkraft og solkraft, mener LO-leder Roar Flåthen. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT Foran valget har LO stilt partiene 41 spørsmål. Med utgangspunkt i disse ønsker organisasjonen å mobilisere medlemmene til engasjement i valgkampen. Sykelønnsordningen splitter Svarene viser følgende hovedbilde: Skillet går mellom Høyre og Frp på den ene siden og de rødgrønne pluss Rødt på den andre. Ingen av de borgerlige partiene ønsker å bekjempe ufrivillig deltid eller privatisering. – De rødgrønne partiene og Rødt har flest svar som sammenfaller med fagbevegelsen. KrF har noen saker hvor det er samsvar. Høyre står ved pensjonsforliket og er positive til foreldrepermisjon og likestilling. Ellers er det betegnende hvor enige Høyre og Frp er. De stiller seg for eksempel ikke bak sykelønnsordningen, forteller LO-lederen. Ønsker et klassesamfunn Flåthen holder opp en utgave av Klassekampen og viser fram et bilde av Frps Christian Tybring-Gjedde. – Meningene hans reflekterer hva Frp står for – et arbeidsliv uten kollektive forhandlinger, et samfunn der folk står med lua i hånda for øvrigheten. Fra fossil til fornybart Norge må bygge bro fra fossilsamfunnet til et fornybart samfunn, mener Roar Flåthen. – Hvis Norge skal bli en teknologileverandør til andre land, må de rødgrønne komme med en forsterket handlingsplan for utvikling av fornybar energi. LO har tatt initiativet til et møte om klima i Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité. De nordiske landsorganisasjonene og sosialdemokratene ønsker å være i forkant av klimatoppmøtet i København i desember. Direkte diskriminerende Flåthen er også engasjert i de deltidsansattes rett til heltidsjobb. – Vi kan ikke fortsette å ha et arbeidsmarked som er direkte diskriminerende. Mange kvinner har ikke en lønn å leve av. Altfor mange som ønsker seg en heltidsjobb, får det ikke. Vi hadde aldri akseptert dette på en mannsarbeidsplass, utbasunerer Flåthen. Som selv har jobbet i industrien og vet hva han snakker om. – Kan hende må vi styrke lovverket på dette området. Og så skal vi si til Jens (Stoltenberg) at han må snakke mer om dette, bemerker han. Ingen synlig fiende LO-lederen mener det er mer utfordrende å mobilisere medlemmene ved dette valget enn ved det forrige. – For fire år siden hadde vi en synlig fiende. Bondevik-regjeringen angrep faglige rettigheter, privatiserte skolene og tok feriepengene fra de arbeidsløse. Nå skal vi bidra til å gjenvelge en regjering som har sittet i fire år, men som har gode resultater å vise til. Flåthen mener det er urealistisk at Ap kan styre alene i fire år. – De rødgrønne er det realistiske alternativet hvis vi ikke ønsker de borgerlige ved makten. Her må det jobbes til siste time før valget. De siste dagene kan være avgjørende, tror LOleder Roar Flåthen. 18 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON