og et halvt år siden ble hele Park og idrett i Oslo omgjort til et kommunalt foretak for blant annet å være med å konkurrere om private oppdrag. – Vår jobb ble å vinne så mange anbud som mulig, og det lyktes vi godt med. Vi hadde i perioder så mange oppdrag at de nesten overgikk kapasiteten. Samtidig har vi hele veien vært opptatt av å bygge opp omdømmet vårt og være bevisste på å levere kvalitetsarbeid, sier Solfjeld. Han forteller blant annet at mange borettslag har kommet med oppdrag om å toppe store trær fordi beboerne ønsker mer sol, men at trepleiegruppa nesten konsekvent fraråder å behandle trær på den måten. Fra 1. januar i år ble Park og idrett omgjort til en etat «under avvikling». – Dette har gjort mange av etatens 170 ansatte utrygge, men nå er det avklart at etaten skal deles slik at en del går over i idrettsetaten, mens andre går over i friluftsetaten. Trepleiegruppa er plassert i den siste. – Jeg gleder meg over å bli en del av friluftsetaten, sier Solfjeld. Fortsatt er ikke framtida et hundre prosent avklart for trepleiegruppa, men Solfjeld er overbevist om at den kommer til å arbeide omtrent som før, SYKDOM: Erik Solfjeld (t.v.) og Andreas Løvold konstaterer trist at et av almetrærne i Stensparken er smittet av almesyken. bare med mer fokus på de store trærne på kommunens grunn. Mange tusen trær – Oslo har mellom 10.000 og 15.000 trær som bør gås over i sykluser på et par år, så vi burde ha nok å ta fatt på. – Jeg kjenner også til at det har vært diskutert å overføre ansvaret for alle trær til friluftsetaten, selv om de for eksempel står på grunn som samferdselsetaten har ansvaret for. Denne prosessen har bare så vidt begynt, og jeg tror det vil bli enklere både for oss og befolkningen hvis alle har bare ett sted å forholde seg til når det gjelder hovedstadens trær, sier Erik Solfjeld. > INTERNASJONAL SERTIFISERING • Trepleieryrket er ikke noe eget fag med fagbrev. I stedet fins en internasjonal sertifisering av personer som arbeider profesjonelt med trær. • For å gå opp til eksamen og bli sertifisert, må du gjennom en utdanning på fem samlinger i løpet av et år. I tillegg må du gjøre en egeninnsats mellom samlingene. Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del, og varer i ca. åtte timer. • Det er Norsk Trepleieforum som sertifiserer trepleiere i Norge. • Ofte er det anleggsgartnere eller produksjonsgartnere som tar tilleggsutdanning for å arbeide med trær. GRØNN HVERDAG: Hilde K. Eide på vei opp i det grønne bladverket. Før sommeren kom hun på 2. plass under årets NM i treklatring. 34 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM