Siden Rick fylte 15 år har han bodd på fem barnevernsinstitusjoner, i to fosterhjem og ett beredskapshjem. Nå håper Rick at barnevernet vil lære av hans erfaringer. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: MORTEN BRUN, Forandringsfabrikken Barnevernsproffeneª er en gruppe ungdommer i alderen 14 til 19 år med en erfaringsbakgrunn de færreste heldigvis kan matche: En oppvekst under barnevernets omsorg med mange vonde erfaringer underveis. De fleste har flyttet sju åtte ganger, mange har flyttet mye mer. Nå står de fram med sine historier. Håpet er at barnevernet vil lære av deres erfaringer. Ingen bitterhet " Jeg står her fordi jeg vil si min mening nå i stedet for å gå rundt og være bitter om ti år, sier Rick Prezotti (18). Hans publikum er blant andre politisk rådgiver Tord Dale i Barne- og familiedepartementet, leder av Stortingets familie- og kulturkomite, MayHelen Molvær Grimstad, og ellers representanter fra hele BarnevernsNorge med direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i spissen. Selv de mest hardbarka toppbyråkratene satt med blanke øyne da Rick og sju andre ungdommer fortalte kortversjonen av sine høydramatiske liv. > BARNEVERNSPROFFENE " 24 unge i alderen 14 19 år. " Har bodd på mange ulike barneverns- institusjoner. " Prosjektet er gjennomført i regi av Forandringsfabrikken. 58 > Fagbladet 5/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM