GOD KVALITET: – Vi er under kontinuerlig utvikling, og kvaliteten blir stadig bedre, sier Arfang Ceesay, tillitsvalgt ved Hovseterhjemmet. tenter ved Hovseterhjemmet fra om lag 233.000 til 287.000 kroner. Gjennomsnittet ligger på rundt 245.000 kroner. De tilsvarende tallene for hjelpepleiere er 240.000 for dem som ligger lavest, mens de som ligger høyest, tjener 375.000. Gjennomsnittlønna for hjelpepleiere er 274.000 kroner. Sykepleierne tjener mellom 281.000 og 463.000 kroner. For denne yrkes- Bremseklosser Liv Andreassen og Per Egil Johansen i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening hevder at forskjellene mellom lønna til kommunalt ansatte og ansatte i kommersielle selskap, er betydelige. – Ansatte på sykehjem som driftes av kommersielle selskaper, har en årslønn som ligger i snitt 30.000 kroner lavere enn tilsvarende lønninger i kommunale sykehjem eller i sykehjem som drives av ideelle organisasjoner, sier de. Lavere pensjon De to syns det er ille nok at lønnsnivået er lavt ved de privatiserte institusjonene. Men like ille er pensjonssystemet. – Lønna er avgjørende for hvilken pensjon du får. Med lavere lønn blir også pensjonen dårligere. I tillegg kommer at de kommersielle drifterne over de ansattes betingelser når de kommersielle overtar driften av sykehjem. Pris og kvalitet avgjør Paulus sykehjem ble lagt ut på anbud første gang i 2002. Pris og kvalitet avgjør hvem som vinner en anbudskonkurranse, og begge deler veide den gang 50 prosent. Nå teller kvalitet 70 prosent og pris 30 prosent. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) vant anbudet og drev sykehjemmet fra 2003 til ny anbudsrunde i 2008. Deretter overtok det kommersielle selskapet Attendo Care. Gudmund Fosse, rådgiver i Avdeling for Aldring & Kultur i SKBO, arbeidet med kvalitetsbeskrivelsen i denne anbudsrunden. – Vi hadde så å si maksimal skår på kvalitet, så vi vet at vi tapte på pris, sier han. Fosse vil ikke gruppa er gjennomsnittslønna 352.000 kroner. Til sammenlikning er begynnerlønna for assistenter i Oslo kommune i underkant av 253.000, for hjelpepleiere om lag 282.000 kroner og 305.000 for sykepleiere. De som er organisert, ligger noe høyere. gambler med pensjonspengene. De to representantene for Syke- hjemsetatens fagforening mener at både kommunen og ideelle organisa- sjoner taper anbud fordi de er bundet av gode pensjonsavtaler for sine ansatte. – Lønn og pensjon er det eneste de kommersielle kan spare inn på for å vinne anbud. Dermed går det ut uttale seg om den konkrete anbudsrunden, men mener generelt at langsiktighet og forutsigbarhet er så viktig i sykehjemsdrift at det bør tillegges stor vekt. fbaargang2009 fbseksjonHEL