– Man må ha en viss tidshorisont for å planlegge utviklingen av et sykehjem. Og relasjoner mellom mennesker, som jo er en viktig del av kvaliteten, bygges opp over tid. Derfor bør det etter min mening veie tungt at man allerede er inne, og da særlig hvis man har gjort en god jobb, sier han. Når det gjelder Paulus sykehjem, opplyser Fosse at det ble kåret til det nest beste sykehjemmet i Oslo i kommunens egen kvalitetsundersøkelse i 2006. – Paulus sykehjem hadde et godt rykte mens Kirkens Bymisjon drev det, og vi fikk bekreftet at kvaliteten på sykehjemsdriften var god gjennom pårørende- og ansatteundersøkelser samt offentlige tilsyn. Dette burde også telle i en anbudsrunde, mener Fosse. REAGERER: – Kommunepolitikerne snikinnfører nye og billigere pensjonssystemer i forbindelse med anbudsutsettelse, mener rådgiver Knut Ousdal i Kirkens Bymisjon. Pensjon avgjør pris Kommunepolitikerne vrir seg unna utgifter til høye pensjoner gjennom privatisering. – Det er ikke mulig for kommunen eller ideelle organisasjoner å vinne et anbud hvis pensjonsutgiftene ikke holdes utenfor konkurransen, mener Knut Ousdal i Kirkens Bymisjon. Knut Ousdal, rådgiver i Avdeling Aldring & Kultur i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), arbeider spesielt med den økonomiske siden ved anbud. Han bekrefter at de tapte anbudet på Paulus sykehjem på grunn av prisen, og legger til at det er pensjonsutgiftene som gjør at både Oslo kommune og de ideelle organisasjonene ikke er konkurransedyktige på pris. Kirkens Bymisjon har i prinsippet samme pensjonssystem som offentlig sektor ved at de ansatte har avtale om bruttopensjon som sikrer dem om lag to tredeler av sluttlønna fra de går av med pensjon og livet ut. – Før i verden var det slik at Oslo kommune krevde at våre ansatte skulle ha samme lønns- og arbeidsbetingelser og pensjonsordning som kommunens egne folk. Nå har de lempa på dette kravet, og krever bare at de ansatte skal ha normale avtaler, forteller Ousdal. Dyrt for arbeidsgiver Bruttopensjonen er blitt dyrere for arbeidsgiver siden 2004. Arbeidsgiver måtte også tidligere regulere pensjonene til ansatte i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp. Nytt fra 2004 er at de nå må regulere pensjonene også til tidligere ansatte for alle år de har vært ansatt og så lenge de lever. – Vi vil derfor ha stigende utgifter for alle som er eller har vært ansatt hos oss. Paulus sykehjem gir oss ikke lenger inntekter, men vi må betale for pensjonen til dem som har arbeidet for oss der. Utgiftene til pensjon utgjorde hele 20 prosent av lønnsutgiftene i SKBOs tilbud på fortsatt drift av Paulus sykehjem. Rimeligere pensjon De kommersielle selskapene opererer med innskuddsbaserte pensjonsordninger i stedet for bruttopensjon. Det betyr at de betaler inn minimum to prosent av lønna til et pensjonsselskap. – Enkelt forklart kan det sammenliknes med å legge pengene på en sparegris, sier Knut Ousdal. Den ansatte velger selv en profil på sparingen; hvordan pengene skal plasseres og over hvor mange år de skal fordeles. Fordelen for arbeidsgiverne er at de ikke behøver å betale noe etter at arbeidstakeren har sluttet i virksomheten. For arbeidstakeren er denne pensjonsformen risikofylt. – Ordningen kan slå begge veier alt etter hvordan det går med avkastningen i det selskapet du velger å plassere pengene. Jo yngre du er når du starter, jo mer tid har du til å spare deg opp et anselig beløp. – De to pensjonsordningene er også forskjellige i den forstand at du får utbetalt bruttopensjonen så lenge du lever. Den innskuddsbaserte pensjonen kan ta slutt før du dør, sier Ousdal. Bakveien Ousdal mener forkjemperne for å legge sykehjem ut på anbud, snikinnfører en ny og mer uforutsigbar pensjonsordning. – En arbeidsgiver som ønsker å endre pensjonsvilkårene, er forpliktet til å forhandle med de ansattes organisasjoner. Når et nytt selskap overtar, har organisasjonene mindre innflytelse, mener Ousdal. Fagbladet 6/2009 > 35 PAULUS SYKEHJEM: Kirkens Bymisjon tapte anbudsrunden. Ifølge Knut Ousland kan verken kommunen eller ideelle organisasjoner vinne i konkurranse med kommersielle selskaper så lenge pensjonsutgiftene til de ansatte er en del av pakka. fbaargang2009 fbseksjonHEL