Assistent Kristin Brandbu Pettersen fulgte tidligere en gutt med ADHD fra 2. til 8. klasse. – Jeg fulgte ham både på SFO og i skolen, og jeg kjente ham godt. Jeg lærte mye om hvordan jeg kunne hjelpe ham til å mestre; gi konkrete oppgaver og sette klare grenser. Og vise hensyn når han hadde hatt en dårlig natt og var ekstra sliten. Jeg fikk god støtte av spesialpedagogen. fbaargang2009 fbseksjonHEL