FRA PRIVAT TIL OFFENTLIG HØYT PRESS: Jordmor Linda Walker er bekymret for stort press på de ansatte. Kuttet til beinet «Jeg har nå med langt dårligere utstyr. Jeg følte meg utrygg, sier hun. I dag er både Devlin og kollegene igjen ansatt i det skotske helsevesenet, etter at de private arbeidsvilkår.» firmaene ble presset ut. Hun føler at sykehuset er renere og tryggere for alle, både ansatte og pasienter. Jordmødres kamp Avdelingsleder Kathleen Devlin har jobbet som jordmor siden 1986. Hun støttet Unisons kamp for å ta tilbake sykehusene. Devlin mener situasjonen er blitt langt bedre etter at NHS overtok ansvaret for hele sykehuset. – Det er langt renere nå, og vi er fornøyd med lokalene. Men det er jo fortsatt mangel på hender, og presset er stort på de ansatte, sier hun. Jordmor Elaine Woltherspoon på prematuravdelingen skulle ønske hun 52 > Fagbladet 6/2009 På sykehuset i Glasgow var alle støttefunksjoner satt ut til private firmaer, som igjen kuttet til beinet. Ifølge de tillitsvalgte gikk dette igjen ut over arbeidsmiljøet og ikke minst hygienen på sykehuset. En av dem som selv måtte jobbe for private, var vedlikeholdssansvarlig Una Provan. – De var fagforeningsfiendtlige, og det var vanskelig å organisere våre folk. Det ble kuttet til beinet på alle områdene. Folk fikk dårligere lønn og dårligere pensjonsbetingelser, forteller hun. Frustrert Dessuten var renholderne veldig frustrerte fordi de ikke fikk tilstrekkelig med utstyr til å gjøre rent. – Det er fargekoder i ulike avdelinger på sykehus, og det er meningen at man skal bruke ulike koster og rengjøringsmidler til ulike avdelinger. Det private firmaet kuttet ned på antall koster og vaskemidler. Dessuten jukset de. Hvis renholdere var syke, ble det ikke vasket i det hele tatt, forteller hun. Kollega Margaret Bean nikker. – Jeg sto i heisen og overhørte tilfeldig en samtale mellom renholderne om at de manglet vaskemidler. Den dagen var det et tilfelle av tuberkulose på en avdeling og derfor stor smittefare. Renholderne sto uten utstyr. Det var livsfarlig, forteller hun. Etter hvert ble det slutt på helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. – Vi gjorde alt for å legge press på de private aktørene, rapporterte om alt som ikke ble gjort og la press på dem i forhold til å kreve minimumslønn for alle. Disse jentene gjorde en fabelaktig jobb, forteller Bean stolt, og blunker til de tøffe kvinnene rundt bordet. Skyflet rundt På fødeavdelingen møter vi renholder Lynn Devlin (43). Hun har arbeidet ved sykehuset i 18 år. Hun foretrekker å være offentlig ansatt. – Jeg har nå bedre lønn og bedre arbeidsvilkår. Arbeidsoppgavene er definert, og jeg vet hvordan dagen blir. Da jeg jobbet for de private, ble jeg sendt hit og dit og hadde stort press hadde mer tid til å prate med pasientene. Det ønsker også jordmor Ellen Mc Guire. – Noe av det viktigste er å prate med og følge opp kvinnene som kommer hit. Da er det spesielt viktig at vi ikke forhaster oss, men det hender at vi ikke klarer å bruke den tiden vi skulle hatt på grunn av tidspress, forteller hun. Samarbeid Det er godt samarbeid mellom avdelingene ved sykehuset. Mc Guire sier det er lett å få tak i ekspertise hvis det er akutt behov. Linda Walker på barselavdelingen er ikke fullt så optimistisk. Hun har jobbet ved sykehuset i 29 år, men er bekymret for mangelen på folk og det økte presset på staben. – Presset er større selv om vi kanskje ikke har flere pasienter. De som kommer hit har større forventninger til de ansatte. Da blir det lett stress på jobben. Jeg syns situasjonen er blitt verre, sier hun. EU-direktiv Kampen er ikke vunnet for all framtid. Den viktigste utfordringen mot den «nye» offentlige skotske modellen kommer fra EUs arbeid med et nytt helsedirektiv. Vil direktivet tvinge fram markedsløsninger som verken politikere eller folket i Skottland vil ha? Det pågår for tida en sterk lobbyvirksomhet mot regjeringen for at de skal si nei til dette direktivet i EU. bedre lønn og bedre Lynn Devlin, renholder fbaargang2009 fbseksjonKIR