Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme NYTT > VIL HA RØDGRØNT SAMARBEID I OSLO Roy Pedersen, den nye lederen for LO Oslo, har tatt initiativet til en bred venstresamling før kommunevalget i 2011 for å kaste Høyre/Frpbyrådet. Han mener Oslo-politikerne på venstresiden må lære av det rødgrønne samarbeidet i Trondheim. > OPERASJON DUPPEDITT Ordførerne i Verdal, Levanger og Mosvik kastet nylig sine ødelagte elektriske artikler hos Innherred Renovasjon for å få i gang Operasjon duppedittª.  Miljøsaken og resirkulering er viktig. Det er fint å få en påminnelse om hva som kan kastes i restavfallet og hva som trenger spesialbehandling, mener ordførerne. > FOR DåRLIG MATSERVERING En av tre barnehager i Oslo har ikke tilfredsstillende matservering, viser en kontroll av 30 barnehager utført av Mattilsynets distriktskontor. En av tre hadde ikke tilfredsstillende internkontroll for matservering, og standarden på vedlikehold og renholdsrutiner på kjøkken i flere av barnehagene var svært variabel. > ØKER FAGFORENINGSFRADRAGET Fagforeningsfradraget økes med 60 kroner, til 3660 kroner i årets statsbudsjett. Fradraget var 1800 kroner da den rødgrønne regjeringa overtok i 2005. Siden har det økt jevnt og trutt hvert år. > DEPRIMERENDE ASYLDEBATT Ap-veteran Halle Jørn Hanssen misliker Aps asylinnstramninger. Han betegner valgkampens asyldebatt som deprimerendeª. Nå mener han Ap må gå i seg selv.  Jeg syns Ap må utvikle bedre strategier for å håndtere disse spørsmålene i kommende valgkamper enn det de har gjort nå, sier Hanssen. > TØR IKKE VÆRE SYKE Mens sykefraværet i Norge stiger, synker det i Tyskland.  Mange er redde for å miste jobben og går heller syke på jobb, sier Martina Sonnichsen i fagforbundet Ver.di. 4 > Fagbladet 7/2009 Pensjonister med klare mål " Arbeidet for flere sykehjemsplasser blir en av de viktigste sakene for Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg i kommende periode, sier gjenvalgt leder Bjørg Solheim. Regjeringens mål er å nå en sykehjemsdekning på 25 prosent av antall eldre over 80 år, men det er et godt stykke igjen. " Samtidig ser vi at stadig flere kommuner legger ned sårt tiltrengte sykehjemsplasser og erstatter dem med omsorgsboliger, sier Solheim. Pensjonistene er også opptatt av at det er altfor få sykehjemsplasser for demente, og at de også trenger mange flere dagtilbud. 40.000 personer som lider av demens, bor i dag hjemme. Det er de pårørende som tar støyten. Bedre eldreomsorg Forbundets sentrale pensjonistkonferanse ble arrangert i Bergen 22." 25. september, og samlet 47 delegater. Konferansen vedtok en handlingsplan fram til 2011. PENSJONISTUTVALGET: Foran fra venstre: Karin Husøy, Bjørg Hagaløkken, Bjørg Solheim (leder) og Freddy Lindquist. I midten: Ola-Erik Sivertsen og Martha Rondestvedt (vara). Bakerst fra venstre: Wenche Hansgaard, Magnor B. Arntzen, Kari Solberg og Ragnar Rørvik. " En hjertesak er også å få lovfestet eldresentre i kommunene. " Nå legges mange sentre ned av økonomiske grunner. Sentrene er en viktig brikke i det forebyggende arbeidet, sier Solheim. Mange ubrukte ressurser Pensjonistutvalget representerer Fagforbundets rundt 85.000 pensjonister. Av disse er nærmere 20.000 uførepensjonister. " En av utvalgets hovedoppgaver er å skape et faglig, politisk og sosialt miljø for våre pensjonister, og sørge for at vi har god representasjon på alle nivåer i forbundet. Vi er en ressursrik gruppe, og ønsker å bidra i foreningenes daglige gjøremål. Ikke minst kan vi, med all vår erfaring, være gode rådgivere i yrkesfaglige spørsmål, avslutter Bjørg Solheim. Tekst og foto: KIRSTI KNUDSEN BLIKKONTAKT: Fagforbundet kommer et sted nær deg. om innboforsikring og lån og hele fordelsprogrammet i LO-favør. Fagbladet ønsker å presentere hva som skjer rundt omkring på nettsidene våre. Send oss et foto med en kort bildetekst til tips@fagforbundet.no som vi kan legge ut på fagbladet.no Tekst: TITTI BRUN Synlig  nær  stolt Nattevaktbesøk, middag til brannfolk, chanty-kor for barna, lønnssjekk og informasjon om innboforsikring og lån. Mye skal skje rundt i landets kommuner i første uka av november. Da er det Fagforbundsuka. Uke 45 skal Fagforbundet synes på arbeidsplasser, torg og fagdager. årets motto: Synlig  nær  stolt.  Vi vil vise at vi er nære medlemmene og stolte av jobben vi gjør, sier Synnøve Haugland som er nestleder i Fagforbundet Rogaland. For andre år på rad er rogalendingene raskt ute med både faglige og morsomme ideer til å møte både nye og gamle medlemmer. Store firehjulinger Har du vakt på natta i Time eller Klepp kommuner, dukker det kanskje opp et besøk. I Sandnes skal de ha medlemsdag med informasjon, underholdning og sang. Ikea-tur står på planen for medlemmer på sykehuset i Haugesund.  I Gjesdal skal de ha ATVkjøring for ansatte i teknisk etat, de har mange heier der, forteller Haugland. For uinnvidde er ATVer store firehjulinger. Hele uka skal en spesialist informere om, og svare på spørsmål fbaargang2009 fbseksjonHEL