VELFERD TEMA En velfungerende velferdsstat må ha oppslutning fra både fattig og rik. Nå applauderes skattelette, privatisering og individuelle løsninger av stadig flere. Tar vi velferdsgodene som en selvfølge? Tekst: SIDSEL HJELME    Foto: OLE MORTEN MELGåRD Vi er alle på samme buss " Skattelette? Nei, det vil jeg da ikke ha, sier Jalil Vahedi bestemt. Slik sett er bussjåføren i Team Trafikk helt på linje med president Elisabeth Grieg i Rederforbundet. ... Vi må ha et skattesystem som gjør at de som har mest å bidra med også bærer de største byrdene,ª skrev rederpresidenten i Dagens Næringsliv i august, og fikk resten av rederstanden på nakken. Men i motsetning til Grieg som pepres av sine egne, nikker kollegene på Trondheimsbussen samstemt til Jalils støtteerklæring til den norske velferdsmodellen. " Velferdsstaten gir oss trygghet i tilværelsen, fastslår Jalil som ikke er i tvil om at han får valuta for skatten sin. Verdens beste? Sett fra resten av verden kan den norske velferdsstaten fortone seg som en drøm: Et års fødselspermisjon med full lønn, barne- hageplass til alle barn, gratis helsevesen og hjelp til hjemmeboende eldre. Nylig ble Norge kåret til verdens beste land å bo i. Høy levealder, skrive- og leseferdigheter, skolegang og brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger er noen av kriteriene som ligger til grunn for den årlige FN-rankingen. Men modellen og fellesskapsløsningene som ligger bak topplasseringen, er under kontinuerlig press. Ikke alle syns vi skal være på samme buss i framtida. Sikkerhetsnett Per Erik Heimdal trodde velferdsstatens sikkerhetsnett var strukket stramt under ham da han måtte innse at han hadde så store helseproblemer at karrieren som travtrener var over. Siden han hadde betalt sin skatt i alle år, regnet Per Erik med en sømløs overgang til et mer egnet yrke. Så enkelt var det ikke. Som travtrener hadde han vært næringsdrivende og hadde derfor ikke krav på arbeidsløshetstrygd. Dermed var sosialhjelp eneste alternativ, men først etter lang tids frustrasjoner og rot, og påfølgende presseoppslag fikk han hjelpen han lovmessig hadde krav på. " I slike situasjoner er det lett å miste troen på systemet. " Men jeg har likevel ikke mistet tilliten til velferdsstaten, sier Per Erik som i dag er storfornøyd med sin nye yrkeskarriere bak rattet i trondheimsbussene. " Nå betaler jeg dobbelt så mye i skatt hver måned som jeg fikk i sosialhjelp. Det gjør jeg gjerne så lenge systemet fungerer, sier Per Erik Heimdal. Bred støtte Folk flestª sin følelse av å få noe igjen for det de betaler inn til felleskassa, er avgjørende for velferdsstatens eksistens. Og skal vi tro en fersk undersøkelse fra LO Dette får du: Bibliotek: 1,68 mrd. kr (årlig tilskudd til kommunene) I tillegg kommer skole, fag- og forskningsbibliotek. Idrettsanlegg: 242 mill. kr (Statlige tilskudd til idrettsanlegg i kommunene) Herav: " Bad og svømmeanlegg: 120,4 mill. kr. " Isanlegg (hurtigløp, ishaller): 44,4 mill. kr. " Turveier, stier, løyper: 23,3 mill. kr. > Fagbladet 7/2009 > 9 fbaargang2009 fbseksjonHEL