AKTUELT Møter morgendagens utfordringer Fagarbeidere i Asker har fått et unikt tilbud om videreutdanning i demens. 26 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har fått plass på et kompetansehevingsprogram i demens i Asker kommune.  For å kunne utføre pleie og omsorg for personer med demens på en kvalitetsmessig fullverdig måte, er det et must at sykepleierne og hjelpepleierne har samme kunnskap. Da kan de utføre en samordnet pleie og være i dialog uten å komme i konflikter, mener Anne Marie Hanson. Lokal forankring Hanson, som selv er sykepleier, begynte å arbeide for å skape en lokal forankret videreutdanning for kommunens fagarbeidere da hun begynte som demensrådgiver i Asker for et par år siden.  Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er en av mine kjepphester. 60 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren er fagarbeidere, og det er få tilbud om videreutdanning i NØDVENDIG KOMPETANSE:  Fagarbeidere trenger økt kompetanse for å gi fullverdig omsorg, mener (f.v.) Anne Marie Hanson, Rita Jakobsen, Ohna Melby og Toril Fjelseth, her foran de første 26 studentene. demens for denne yrkesgruppa lokalt, sier hun. Ideen til videreutdanning tok hun med seg fra Bergen der hun arbeidet på Høgskolen før hun kom til Asker.  Det unike med vårt utdanningstilbud er at det ikke er knyttet opp mot en universitetsgrad, og det er utviklet lokalt i samarbeid med Lovisenberg Diakonale høgskole. Deler gjerne De 26 studentene kommer fra alle deler av kommunehelsetjenesten, også privat sektor. De skal samles seks ganger i løpet av et studieår. Etter hver samling skal de skrive en individuell refleksjonsoppgave. KS har støttet utdanningstilbudet med 300.000 kroner, og kommunen skal søke om Nokut-godkjenning.  Vi deler mer enn gjerne vår kunnskap med andre kommuner. Det ligger jo mye arbeid i dette, og en behøver ikke finne opp kruttet flere ganger, sier demensrådgiver Anne Marie Hanson. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Foto: Jan Tore Skjelbek Varmepris til Ullevål En sorggruppe sørger for at pasienter, pårørende og personale får støtte når et barn dør. Gruppen fikk SHS  Varmepris 2009 på seksjonens landskonferanse. Ragnhild Aanderaa og Sonja J. Waagaard mottok Varmeprisen på 10.000 kroner på vegne av sorggruppa ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Kjellfrid T. Blakstad, leder for Seksjon helse og sosial (SHS), uttrykte stor beundring for arbeidet de gjør for å ta vare på foreldre og pårørende som har mistet et barn.  Dette er mennesker som gløder for jobben sin. De gjør en viktig ekstrainnsats som inspirerer andre, sa Blakstad ved overrekkelsen. Sorggruppa i Kvinne Barn-divisjonen på Ullevål har sørget for at alle som rammes skal få et godt tilbud for å ta dem gjennom sorgprosessen. Alt er satt i system. Det er ikke tilfeldig hvem som følger opp familien, og det er laget faste prosedyrer for sykepleie for alvorlig syke og døende barn samt for tiden etter dødsfallet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN VARMEPRIS: Sonja J. Waagaard og Ragnhild Aanderaa, begge barnepleiere på Ullevål, sammen med Kjellfrid T. Blakstad. 28 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL