UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 en strategi for å nå fram til beslutningstakerne, lyder oppfordringen fra Mogens Fonesca Pedersen før han flyr ut av døra. Motstrøms En kjapp telefon til Terje Størkersen er som å trykke på en knapp. – Det de gjør på Hvidovre, er den eneste veien å gå. De utøver ernæringsteori i praksis, der pasientene før hvert måltid forholder seg til en som kan mat. Mogens er så heldig å ha medspillere, der de fleste bare opplever motspillere og snubletråder. I Norge er tilstanden alarmerende dårlig, bortsett fra at det vokser en liten spire på Haukeland sykehus når det gjelder strategi i ernæringsbehandlingen, sier Størkersen. – Bare mellom 0,8 og én prosent av sykehusenes budsjetter er satt av til maten, likevel er kjøkkensjefene under konstant press for å spare. Resultatet er mer posemat og flere ferdigspedde varer. Samtidig kastes opp til 40 prosent av maten. Her er det rom for forbedring gjennom aktiv matkommunikasjon mellom kjøkkenet og pleierne, sier Størkersen og understreker at Rikshospitalet i Oslo tross alt arbeider med forbedringstiltak. Langt igjen Størkersen påpeker at det er vitenskapelig bevist at ernæring er en viktig del av den medisinske behandlingen og har stor betydning for både liggetid og medisinforbruk, og dermed prisen for hver innleggelse. – Dette er allment kjent, likevel blir det ikke tatt hensyn til. I EU skal ernæring være en del av den medisinske behandlingen, mens maten blir ansett som en støttefunksjon i Norge. Vi synder systematisk mot det vi vet, slår Terje Størkersen fast. Fagbladet 7/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonHEL