STILLING PLEIE OG OMSORG Vi gjør fagkunnskap og ideer til gode tjenester Noe for deg? www.baerum.kommune.no/jobb Fransiskushjelpen Stiftelsen Fransiskushjelpen er en diakonal organisasjon knyttet til den katolske kirke. Tjenesten er åpen for alle. Pleietjenesten gir omsorg, pleie og lindrende behandling. Hovedsaklig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem. Fransiskushjelpen har også besøks- og sorgtjeneste samt et gatearbeid. Se mer på www.fransiskus.no. Vi søker: Fleksibel hjelpepleier/omsorgsarbeider i 99% stilling på dagtid, turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er et vikariat fram til 01.06.10. med tiltredelse snarest. Mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale. Det forventes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag. Hovedoppgaver: Hjelpepleier/omsorgsarbeider jobber i vakter á min 3 timer hjemme hos pasientene. Ønskede kvalifikasjoner: God kjennskap og erfaring med kreftpasienter/lindrende behandling. Det legges vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr: • Selvstendig arbeid, ansvar og utfordringer i et aktivt fagmiljø. • Veiledning og aktiv internundervisning. • Medlemskap i KLP. For nærmere opplysninger: Øyunn Granerud, leder for pleietjenesten. Søknadsfrist: Snarest. Attester sendes ikke i retur. Søknad sendes: Fransiskushjelpen v/Øyunn Granerud (pr post eller pr mail.) Enerhaugsgt 4, 0651 Oslo Tlf 22 70 76 80 Mailadr: ogranerud@fransiskus.no Gammel med GPS – Teknologien er der. Du kan nå installere en mobiltelefon med GPS hos din gamle far. Så kan du ringe opp og finne ut hvor han er, forteller eldreforsker Øyvind Nøhr ved Høgskolen i Lillehammer til nrk.no. Han mener vi bør prøve ut teknologien med tanke på brukerens beste. – For det må være bedre å ha en GPS-peiler i sekken slik at eldre får gått sine daglige skogturer, enn at man låser dem inne fordi vi ikke vet om vi finner dem igjen, sier eldreforskeren. Det er i dag lovlig å utstyre mennesker med demens med en GPS så lenge de gir sitt samtykke. Problemet er når personen med demens ikke er i stand til å ta slike avgjørelser selv. Eldreforsker Nøhr er overbevist om at denne teknologien vil bli vanlig i løpet av kort tid. – Jeg tror vi kommer til å se dette i løpet av ett eller to år, sier han. Les mer på www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_opp land/1.6785514    KES 38 > Fagbladet 7/2009 Les mer på www.baerum.kommune.no/pleieogomsorg Eller send sms til 993 44 488 fbaargang2009 fbseksjonHEL