SEKSJONSLEDER Foto: Jan Tore Skjelbek NYTT STYRE: Kjellfrid T. Blakstad (t.v.), Sissel M. Skoghaug, Helge Sporsheim og Raymond Turøy skal styre SHS sammen med Karianne Sten Karlsrud og Ole-Johnny Martinsen som hadde forlatt landskonferansen da bildet ble tatt. Ny nestleder i SHS Landskonferansen i SHS valgte nytt seksjonsstyre. John Egeli overlater vervet som nestleder til Raymond Turøy. Hjelpepleier Raymond Turøy fra Hordaland er valgt til ny nestleder i Seksjon helse og sosial (SHS). Han overtar etter John Egeli fra Telemark som har vært nestleder i de seks årene Fagforbundet og seksjonene har eksistert. Turøy har like lenge vært vara til styret. Hjelpepleier Kjellfrid T. Blakstad fra Møre og Romsdal ble enstemmig gjenvalgt som leder. Sykepleier Sissel M. Skoghaug fra Troms og hjelpepleier Helge Sporsheim fra Oslo ble enstemmig gjenvalgt. Nye styremedlemmer er omsorgsarbeider Karianne Sten Karlsrud fra Oppland og ambulansearbeider Ole-Johnny Martinsen fra Hedmark. Petter Johansen forlater styret, mens hjelpepleier Hilde Thorstensen Rosvold etter eget ønske fikk en varaplass i stedet for fast plass i styret. Det nye styret består dermed av tre hjelpepleiere, en omsorgsarbeider, en sykepleier og en ambulansearbeider. Enkelte delegater ga etter valget uttrykk for misnøye med at de 20.000 assistentene, som utgjør en stor andel av seksjonens medlemsmasse, ikke lenger har noen representant i seksjonsstyret. Andre hadde ønsket at ikke bare helse, men også sosial var representert i styret. Blant vararepresentantene er tre hjelpepleiere, en sykepleier, en kokk og en vernepleier; Hilde Thorstensen Rosvold (hjelpepleier), Tore Brudeseth (hjelpepleier), Torill H. Herigstad (kokk), Knut Harald Eriksen (sykepleier), Reidun Halvorsen (vernepleier) og Lisbeth Kristiansen (hjelpepleier). Tekst: KARIN E. SVENDSEN Ønsker plass i forbundsstyret SHS-leder Kjellfrid T. Blakstad er sikret plass i Fagforbundets toppledelse ved at hun er medlem i forbundets arbeidsutvalg og dermed også i forbundsstyret. Landskonferansen i SHS innstiller i tillegg nestleder Raymond Turøy som seksjonens representant. Til landsmøtet 23.–27. november foreligger det imidlertid et forslag om at nestlederne ikke lenger automatisk skal ha plass i forbundsstyret.    KES Omsorgsheltene På Fagforbundets Seksjon helse og sosials landskonferanse på Gardermoen tidligere denne måneden la vi fram en av de største undersøkelsene som noen gang er gjennomført om norske hjelpepleiere. Nesten 10.000 av Fagforbundets medlemmer har svart på undersøkelsen som ble gjennomført av Sintef. Det gir konklusjonene stor tyngde, og den vil legge yrkesfaglige og politiske premisser i tida framover. Det er derfor en viktig jobb dere har gjort. Jeg vil rette en stor takk til alle som har deltatt. Norske hjelpepleiere er noen tøffinger. Sju av ti har hatt sykdomsfravær det siste halvåret, og 40 prosent av dere kommer utslitt hjem fra jobb. På tross av dette er det sånn at over 80 prosent liker og trives i jobben sin. Det forteller meg at mange hjelpepleiere er på jobb og trives på tross av det fysiske arbeidsmil- jøet. Ikke på grunn av det. Det er til og med sånn at mange hjelpepleiere ønsker å være mer på jobb. Hver fjerde vil gjerne ha en større stillingsbrøk. I en situasjon der vi trenger flere inn i omsorgssektoren, må første mål I en situasjon der vi trenger flere inn i omsorgssektoren, må første mål være å nytte den arbeidskraften som allerede fins på en skikkelig måte. være å nytte den arbeidskraften som allerede fins på en skikkelig måte. Derfor er det også et stort problem at så mange som elleve prosent oppgir at de ofte eller av og til har problemer med å klare løpende utgifter. Dette skyldes sikkert mange forhold, men det gir en god indikasjon på at for mange har dårlig lønn og små stillingsbrøker. Begge deler er viktige erkjennelser når vi snakker om rekruttering til omsorgssektoren. Personlig syns jeg det også er viktig når vi skal fordele hvem som skal ha den største slikkepotten i likelønnsoppgjøret som seiler opp til neste år. La meg til slutt si dette; jeg er stolt av å representere de rundt 40 yrkesgruppene i Seksjon helse og sosial, og jeg er glad og takknemlig for å bli gjenvalgt slik at jeg får lov til å fortsette å gjøre det de neste fire årene. Takk skal dere ha! 42 > Fagbladet 7/2009 KJELLFRID T. BLAKSTAD fbaargang2009 fbseksjonHEL