Bekketunet barnehage, Stavanger Mange av avdelingane er inspirerte av Reggio Emiliafilosofien, som seier at pedagogane skal leggje til rette for at barnet kan fordjupe seg i eigne interesser. Barnehagen satsar også på kunst og kultur og har blant anna tilsett atelieristar for å stimulere til å skape med form og farge. så vel som miljø, slår ho fast.    Vindauga vert dekorerte etter årstidene Bekketunet barnehage har kvart år ei kunstutstilling. – Hundre nasar Det er tid for å vaske etter fingermålinga. Kerim (5), Habibe (4) og Lars (6) har farga både seg sjølv og kvarandre. No rullar, riv og pakkar dei saman papiret slik at det blir ein rund ball som blir god å kaste i søppelbøtta. – Å nei! ropar plutseleg Ellen: har eg vaska vekk nasen min? Har eg det? – Nei, ler barna. – Du har fått hundre nasar, smiler Lars – Hundre nasar? Det går ikkje an? Gjer det ?, undrar Ellen med store auga. TIPS: • Prøv å ha mindre grupper med born i formgjeving. • Bruk det barnehagen har tilgjengeleg • Berre fantasien set grenser. • Still undrande spørsmål undervegs i prosessen. Kva kan me til dømes gjere med ein gamal og slitt stol? • Skap enkle, men magiske stunder. • Inspirer personalet til å bli meir kreative. • Besøk andre barnehagar for å sjå kva dei har fått til. Ho har alltid ei regle som passar for kunstprosjektet eller for det enkelte barnet. – Alle veit at song og musikk skaper språkutvikling, men ein skal vere merksam på at formgjeving også gjer det. Det er synd det ikkje blir brukt meir rim og regler, det er jo formidling av rein kulturarv, held Ellen fram medan ho diktar små historier på bordet med fingermåling. Plutseleg har ho teikna seg ein stor tekopp på bordet og inviterer til selskap. Og når vesle Anna går forbi, kjem regla: Lille Anna spurte mamma/om å få en kopp te./ Hun fikk te.../men ikke skje, / det var slemt av mamma det. stunder. Det treng ikkje koste så mykje eller vere så vanskeleg. Men prøv gjerne å få til mindre grupper, slår ho og Erna fast. Ved bordet står ein gamal stol som barna har byrja å lappe saman med fargerike stoffremser. Gjenbruk er viktig i Bekketunet, ting kan brukast opp att. I staden for å reise til IKEA for å kjøpe nye syltetøyglas kan ein invitere foreldre og andre til å kome innom med ting dei har Satsar på gjenbruk Kjekk kar, kommer og går med fyrstikklegger og korkelår, med håndtak i ryggen og rutete hår. Rim og regler frå Ellen Andersen: til overs. I taket heng gamle blekkboksar målte i glade fargar. – Eg likar ikkje å kaste ting. Barna treng å lære at me ikkje alltid treng å kjøpe noko nytt. Men det er vanskeleg, det er jo ikkje skomakarar igjen, for å seie det Ellen skal inspirere dei tilsette i heile barnehagen til å bruke meir form og farge, til å våge å gjere nye ting. Ofte vert ho invitert rundt på avdelingane for å skape kunst og gi rommet det vesle ekstra. slik, seier Ellen. Ute i gangen heng bilete av borna, alle med ein artig kommentar skriven under. – Eit godt råd er å skape magiske – Humor er viktig, slår Ellen fast. (Kjelde: Erna Abotnes og Ellen Andersen i Bekketunet barnehage) fbaargang2009 fbseksjonKIR