> Barna i Nordby Gårdsbarnehage på Biri lærer om sammenhengene i naturen for å forstå hvor maten kommer fra. Barna får ikke se selve avlivingen av de to lammene, men de får se på når den innleide slakteren vommer og flår. Det er helt opp til foreldrene og hvert enkelt barn om de vil være med på dette. De to lammene skal bli fårikål, men bare for bonden som eier gård og grunn. Reglene sier at hjemmeslakt av egne husdyr er tillatt når kjøttet skal brukes til eget hushold. Derfor er kjøttet barna skal lage fårikål av kjøpt på butikken, merket og sporbart. 40 > Fagbladet 7/2009 Livets gang står på timeplanen en solfylt onsdag i september. Glade barn løper omkring og leker og er uberørt av at lammene de noen få måneder tidligere tok imot, stelte og matet, nå skal slaktes. Livets gang blir fårikål «Blør han neseblod?» FOTOREPORTASJEN Foto: ERIK M. SUNDT Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL fbaargang2009 fbseksjonKON