UTVIKLE MESTRINGSEVNE: Målet er at Willy H. Hanssen kan flytte hjem igjen etter rehabiliteringsoppholdet. Berører deg og meg Hjelpepleier Ela Nowak Olsen fokuserer på det friske og begynner med godsida. Hun vet hun kan øke livskvaliteten og redusere antall sykehusinnleggelser. Hun er helse- og omsorgsministerens ønskedrøm. Tekst og foto: TITTI BRUN 14 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM