På Stovner i Oslo ble mesteparten av renholdet tatt inn i bydelens regi i 2000. Det har ingen angret på. Tekst og foto: PER FLAKSTAD På slutten av 90-tallet var renholdet blitt et problem for blant annet barnehagene i bydelen. Forskjellige mennesker kom og gikk på tider da det ikke fantes andre mennesker i lokalene. Av og til kom det ingen, og styrerne, som hadde ansvaret, måtte trå til og vaske selv sammen med de ansatte. – Klagene var mange, forteller Inger Johannessen som nylig begynte i en annen stilling etter å ha vært renholdsleder i bydelen de siste ti årene. Kartlegging – Først kartla vi renholdernes timer i de forskjellige barnehagene. Det gjorde vi i samarbeid med barnehagesjefen i bydelen, forteller Johannessen som da var nestleder i den kommunale foreningen. Siden fikk foreningen med seg teknisk sjef og økonomisjefen og laget en sak til bydelsutvalget om å etablere en egen renholdsenhet under teknisk avdeling. Saken inneholdt areal- planer og kartlegging av hvilket renhold som var nødvendig, og hva slags utstyr som trengtes, så da bydelsutvalget godkjente den, var det bare å sette i gang. – Vi startet i barnehageenheten med renholdere som vasket på dagtid med nytt utstyr som mopper og mikrofiber. I starten møtte vi skepsis, siden vi ikke kom med vaskefille og grønnsåpe, men jeg var overbevist om at dette var den riktige veien å gå, forteller Johannessen. Sparte én million Bare i barnehagene sparte bydelen én million kroner. Resten av bydelens tjenestesteder kom med da renholdsavdelingen ble opprettet i 2000, med rundt 20 stillingshjemler, mye nyinnkjøpt 30 > Fagbladet 7/2009 BILLIGST OG med kommunalt fbaargang2009 fbseksjonSAM