SEKSJONSLEDER NYVALGT SST-STYRE: (Fra venstre) Svein Morten Sørensen, Grete Yri Auestad, Stein Guldbrandsen, Ingunn R. Jacobsen, Per Jarle Valvatne og Ingvild Bø Moberg. SST-ledelsen gjenvalgt Både leder Stein Guldbrandsen og nestleder Grete Yri Auestad ble gjenvalgt på seksjonens landskonferanse på Gardermoen. Som styremedlemmer i Seksjon samferdsel og teknisk (SST) ble Svein Morten Sørensen, Ingvild Bø Moberg, Ingunn R. Jacobsen og Per Jarle Valvatne valgt. Valget var i tråd med valgkomiteens innstilling, men fordi valgkomiteen ikke hadde innstilt noen fra de nordligste fylkene, ble Pål Mansika fra Finnmark foreslått som motkandidat til Valvatne. Mansika fikk 28 stemmer, mens Valvatne fikk 69. Mange av fylkene hadde et sterkt ønske om å gjenvelge den politiske ledelsen av seksjonen, og det sittende styret ønsket også selv god kontinuitet fordi styret har jobbet mye denne perioden med å definere sine arbeidsoppgaver og seksjonsstyrets rolle. Valgkomiteen opplyste at både Stein Guldbrandsen og Grete Yri Auestad har fått mye ros for arbeidet de har gjort i SST-styret. Guldbrandsen blir karakterisert som en leder med stort engasjement og god politisk tyngde. Han har ifølge valgkomiteen synliggjort seksjonen, samtidig som han evner å se helheten i Fagforbundets totale arbeid. Ingunn R. Jacobsen og Ingvild Bø Moberg er nye i styret, etter at Unni Myrvold og Odd Haldgeir Larsen hadde takket nei til gjenvalg. Jacobsen kommer fra Bergen, men representerer den landsomfattende Frisørenes Fagforening, som hun leder. Bø Moberg er SST-leder i Akershus. Det nye SST-styret: Leder: Stein Guldbrandsen, t-banefører, Oslo. Nestleder: Grete Yri Auestad, renholder, Sør-Trøndelag. Styremedlemmer: Svein Morten Sørensen, vaktmester, Vestfold; Per Jarle Valvatne, ingeniør, Hordaland; Ingvild Bø Moberg, vann og avløp, Akershus og Ingunn R. Jacobsen, frisør, Hordaland. Vararepresentanter: Inger Hansen, renholder, Telemark; Pål Mansika, ingeniør, Finnmark; Anne Grethe Henriksen, trafikkbetjent, Hedmark; Ove Andreas Solberg, bussjåfør, Buskerud; Ingunn Ellertsen, renholder, Rogaland; Stein Idar Pettersen, mekaniker, Nordland; Ann Helen Porsmyr, renholder, Østfold og Oskar Tore Åsen, maskinfører, Vest-Agder. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Endelig fagbrev for byggdriftere Byggdrifterfaget (vaktmester) har fått sitt fagbrev! Meldingen ble tatt i mot med stor applaus på Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) sin landskonferanse i begynnelsen av oktober. Nå som fagbrevet har gått igjennom, vil det bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen. SST har gjennomført sin andre ordinære landskonferanse, som trygt kan oppsummeres som vellykket. Konferansen var preget av gode faglige diskusjoner og innspill til nytt seksjonsstyre på hva som bør prioriteres i neste fireårsperiode. Landskonferansen slo fast at arbeidet med å få etablert fagbrev og andre etter- og videreutdanningstilbud for yrkesgruppene våre er et arbeid som seksjonen fortsatt skal prioritere høyt. De yrkesgruppene med lavest En ny fagforbundsuke står for dør. Dette er en ypperlig mulighet til å vise medlemmer og potensielle medlemmer det viktige arbeidet vi gjør. formell utdanning, er ofte mest utsatt for konkurranseutsetting og privatisering i kommunene. På landskonferansen diskuterte vi hvordan Fagforbundet kan vise høgskolegruppene at vi er et alternativ for dem. Jeg mener Fagforbundet er et godt alternativ for alle ansatte i vårt organisasjonsområde, men det krever at vi har et faglig tilbud til dem. Medlemmene må føle seg hjemme i Fagforbundet. Etter halvannet år med plogspissatsing, er det gjort mange erfaringer. Dette må overføres til arbeidet med de andre yrkene i seksjonen. Vi har brukt tid på å finne seksjonens plass i forbundet. Vi har vedtatt et yrkespolitisk dokument som gir oss retningen for arbeidet de neste fire åra. Seksjonen vil jobbe med synliggjøring, faglig utvikling og verdige arbeidsvilkår for våre medlemmer. STEIN GULDBRANDSEN En ny fagforbundsuke står for dør. Dette er en ypperlig mulighet til å vise medlemmer og potensielle medlemmer det viktige arbeidet vi gjør for å skape gode og trygge arbeidsplasser. Så brett opp ermene og ta fatt! Vi har mye å gjøre. 38 > Fagbladet 7/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM