20 > Fagbladet 8/2009 PORTRETTET fbaargang2009 fbseksjonKIR