AKTUELT Grenseløs møteplass Digitale sentra, møterom eller klasserom med fullt videokonferanseutstyr kan med et tastetrykk brukes til eventyrstunder og i ordinær undervisning. I vår gikk samtlige ansatte i barnehagen i Dyrøy kommune i Troms over gata fra jobben sin til kommunens digitale senter. Sammen med mange foreldre deltok de på et faglig kurs i sosial atferd med tittelen mindre kjefting. Ingen måtte reise til Tromsø der foredraget ble holdt, og bygdas pedagoger og foreldre fikk økt kompetanse. Totalt 200 voksne deltok på foredraget fra nesten 20 forskjellige steder i Troms. Eventyrstund Det var i forbindelse med Forsk- ningsdagene 2009 at Senja næringshage, www.digitalesenter.no og Dyrøy folkebibliotek arrangerte eventyrstunden Levende eventyrª. Pedagogen åse K. Kristiansen sang og fortalte eventyr og barneminner for 6-årsklubben ved Dyrøy barnehage.  Eventyrstunder er ikke sendt som videokonferanse tidligere, så dette var både et eksperiment og en verdenspremiere, forteller Marie Smedsrød fra Avikom digitale senter. De fikk konstruktive evalueringer som de vil ta med seg videre.  Dette ga mersmak. Mulighetene er mange for bruk av slike digitale sentra. Vi håper på jevnlige bokbad/eventyrfortellinger fra og med vårterminen 2010. Målet med denne seansen var å se hvordan mange slike Digitale senter kunne brukes samtidig som arena for faglige og lærerike opplevelser, også for barn i samhandling med voksne. Møteverter Gjennom satsingen til bredbåndsfylket Troms har fylket et godt utbygd regionalt fibernett. Hensikten er å sikre distriktenes levedyktighet, og gevinsten er blant annet digitale sentra, møterom med fullt videokonferanseutstyr. De fleste Troms-kommunene er allerede med i nettverket. De har egne møteverter slik at brukerne selv ikke trenger å forstå teknologien for å kunne benytte den. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL DIGITALE MULIGHETER: Pedagog åse K. Kristiansen sang og fortalte eventyr for 6-årsklubben ved Dyrøy barnehage og til 200 voksne fra nesten 20 forskjellige steder i Troms gjennom den digitale verdenen. UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs " Helseassistent " Kommunikasjon " Kost og ernæring " Krisepedagogikk " Ledelse " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sorg og sorgreaksjoner " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Utviklingspsykologi Yrkesutdanning " Helse- og sosialfag " Ambulansearbeiderfag " Barne- og ungdoms- arbeiderfag " Fotterapi " Helsearbeiderfag " Helseservicefag " Helsesekretær " Hudpleie " Tannhelsesekretær " Aktivitør " Fellesfag (allmennfag) Fagskole " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning Videreutdanning " Barsel- og barnepleie " Helseadministrasjon " Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Nyttig kompetanse for jobb i barnehage Kombiner jobb og utdanning  og start når du vil Fagbladet 8/2009 > 29 Foto: Marie Smedsrød fbaargang2009 fbseksjonKIR