SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Utskilt og flyttet 120 helsesekretærer er skilt ut fra avdelingene på Haukeland Universitetssykehus og flyttet over i en egen dokumentasjonsavdeling i Helse Vest. 30 > Krumtapp Sekretær Wenche Lise Gulbrandsen sitter i resepsjonen og sørger for kvalitet og vennlighet i resepsjonen ved Sagene barnevernskontor. 32 > Samfunnsutviklere Rådmannen i Øvre Eiker sørger for at nyansatte får en dag som skal gi dem inspirasjon til å utvikle lokalsamfunnet sammen med innbyggerne. 34 > Ingen beskjedenhet, takk! e-forvaltning tilgjengelig Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet blir tema når fornyingsminister Rigmor Aasrud kommer til eForvaltningskonferansen 2010. For tredje år på rad er Fagforbundet medarrangør i konferansen om digitalisering av offentlig sektor som holdes 10.–11. februar 2010 i Oslo. Leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA), Gerd Eva Volden, er konferansier på konferansen som er et samarbeid mellom Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, El&It forbundet og Universitetet i Oslo ved juridisk fakultet, avdeling forvaltningsinformatikk. – Denne konferansen er viktig for ansatte som i økende grad må forholde seg til en elektronisk hverdag, sier konsulent Karin Lund i SKA-administrasjonen. Målgruppa er tillitsvalgte, IKTansatte og ledere i offentlig sektor, utviklere av IKT-verktøy, kompetansepersoner innenfor høyskole og universitet, og brukerorganisasjoner. Påmelding til konferansen skjer elektronisk. Programmet med påmelding er lagt ut på nettsidene til Kommunal Kompetanse og på Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Søknadsfrist er 15. januar.    MoS – Kompetanse er viktig, damer. Selg deg inn som en mann! oppfordret Viviann Torvund Danielsen på Fagforbundets medlemsmøte for Seksjon kontor og administrasjon i Helse Vest. Viviann Torvund Danielsen, som er nestleder i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Helse Vest, ivrer for at medlemmene skal dokumentere all sin kompetanse. Og få lønnsmessig uttelling. Det ble det nemlig enighet om under forrige tariffoppgjør. Kommuner og helseforetak ble pålagt å gjennomføre kartlegging av de ansattes kompetanse. Partene sentralt ble enige om at etter- og videreutdanning skulle gi uttelling på om lag 20.000 kroner for ett år, 10.000 for et halvt år. Også realkompetanse skulle gi uttelling. Kompetansekartleggingen skulle vært unnagjort innen 1. april i år, men mange kommuner og helseforetak er bare så vidt kommet i gang. I Helse Vest er det nå bestemt at kompetanseportalen skal være klar i februar 2010. Dette kan jeg! – Nytt år og nye muligheter. Da må du ha gjort ditt! sier Viviann Torvund Danielsen som selv arbei- INSPIRERER: Viviann Torvund Danielsen motiverer medlemmene i Helse Vest til å logge seg inn på kompetanseportalen og dokumentere det de kan. der som it-konsulent på forsknings- og utviklingsavdelingen, seksjon for IKT i Helse Bergen. – Kompetansekartlegging gir oversikt over hva en person faktisk jobber med, har lært og kan utrette, sier hun og oppfordrer alle til å legge inn cv-en sin i kompetanseportalen. – Selg deg inn som en mann! oppfordrer SKA-nestlederen. Hun vet så altfor godt at kvinner er beskjedne når det gjelder å anerkjenne hva de kan. Så derfor: Legg inn all kompetanse. Formalkompetanse som du har papirer på og annen kompetanse du har opparbeidet deg gjennom livet – som speiderleder, tillitsvalgt, leder i borettslaget, språk du kan. Det er viktig at du bruker tid på registreringen. Det bevisstgjør både dine sterke sider og utviklingsbehov, noe du kan ta opp i medarbeidersamtaler, sier Torvund Danielsen Kartlagt kompetanse Kompetanseportalen har selvbetjent registrering av formal og realkompetanse, og leder godkjenner registrerte opplysninger. Den er også knyttet til andre HR-system som for eksempel rekruttering og læringsportal. Viviann Torvund Danielsen understreker at også virksomheter og ledere har nytte av å kartlegge medarbeidernes kompetanse: For å planlegge opplæringstiltak i forhold til bedriftens behov og den enkeltes forutsetninger. En slik kartlegging vil også kunne avdekke om leder skal be om mer kompetansemidler. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKON