SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Vil redusere slitasjeskader Mange renovatører mener de får slitasjeskader på grunn av fysiske belastninger. Fagforbundet har startet arbeidet med å redusere faren for slike. 30 > Samfunnsutviklere Rådmannen i Øvre Eiker sørger for at nyansatte får en dag som skal gi dem inspirasjon til å utvikle lokalsamfunnet sammen med innbyggerne. 32 > Satser kollektivt I statsbudsjettet satser regjeringen på kollektivtrafikk. SST-leder Stein Guldbrandsen er stort sett fornøyd, men ønsker mer på alternativt drivstoff. 35 > Foto: Stig Persson, Østlandets Blad MODELLER OG KALENDER: Glenn Slorafoss (t.v.), Tommy Haugen og Gøran Nøstvik stilte opp som modell for fotograf Arja Grimstad Ones. Brennhete kalendergutter Grønn frisør vant miljøpris Floke Grønn Frisør på Voss vant den første arbeidsmiljøprisen som Voss Bedriftshelseteneste delte ut. Ifølge Voss Bedriftshelseteneste har Floke utmerket seg gjennom å satse på helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte, såkalt HMSsatsing. I tillegg har frisørsalongen blitt sertifisert som miljøfyrtårn. – Ledelsen i Floke Grønn Frisør har aktivt stimulert til et godt arbeidsmiljø gjennom en inkluderende holdning, der de ansatte opplever at oppgavene i stor grad er tilrettelagt, og at de har mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom medbestemmelse, heter det i begrunnelsen for prisen. Frisørbransjen er preget av høyt sykefravær, og mange steder er høyt konfliktnivå et stort problem. Juryen mener Floke står fram som et banebrytende eksempel som gir viktige signaler til alle næringer, men spesielt i frisørbransjen, ifølge bladet HMS-magasinet. Floke er en økologisk frisør, med et avgrenset utvalg miljøvennlige produkter. Den har på kort tid etablert seg på Voss som en svært konkurransedyktig salong.    PF Nordre Follo brannvesen har laget sin første kalender. Inntektene går til barneavdelingen på Rikshospitalet og til lagbygging for de ansatte. Nordre Follo består av tre brannstasjoner med kasernert personell. De som jobber på de forskjellige stasjonene ser hverandre sjelden, derfor er lagbygging viktig. – Brannfolk legger jo av og til livet sitt i hendene til en kollega, og da er det viktig å kunne stole på hverandre når de er ute på oppdrag, sier økonomikonsulent Runa Bøen til Østlandets Blad. Informasjon De ansatte har stilt opp på bilder, både i oppstilte studiosituasjoner, og på «actionbilder» i forbindelse med trening på If-senteret i Hobøl. I tillegg til å gi brannvesenet og barneavdelingen litt inntekter, synliggjør kalenderen brannpersonellets innsats, i tillegg til at det er en del brannforebyggende informasjon. Kalenderen presenterer seksjonene for tilsyn, feiing og boligtilsyn, 110-sentralen og beredskapsavdelingen. I tillegg forteller den hvor det er mulig å leie redningsvester. Alt er presentert med kontaktinformasjon, slik at folk vet hvor de skal henvende seg. Kalenderen har selvsagt også plottet inn månedlige datoer for når du bør teste røykvarsleren! Fornøyd Alle modellene meldte seg frivillig, men Tommy Haugen (Mr. november) var litt skeptisk til hvordan dette skulle bli. – Vanligvis er jeg ikke glad i å bli fotografert, men dette syns jeg ble kjempebra. Det var ikke så flaut som jeg trodde, forteller han til Østlandets Blad. Tekst: PER FLAKSTAD >fagbladet.no Fagbladet 8/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonSAM