E INNHOLD > Foto: Øivind Sætre 8    TEMA: Pusleturnus: – Som skapt for meg 14    Blankpusser oppveksten i Våjen 18    Ny krisesenterlov skaper utrygghet 20    PORTRETTET: – Tro på egne krefter 44    FOTOREPORTASJEN: Bibliotek til begjær 50    Ber om bedre og sikrere utstyr 56    Lån en levende bok FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 42 Seksjonslederen 53 Debatt 58    KRONIKK: Det bevaringsverdige sosialdemokratiet 60 Oss 62 Kryssord 63 Petit 66    JOBBLIV: Rir inn i roen Kvalitet på Stord Stord kommune har sett i gang fem kvalitetsprosjekt innanfor helse- og sosialsektoren. Dei har mellom anna trekt inn alle allmennlegane for å finne alternativ til sjukmelding. Nokre av pilotprosjekta er overførte til andre delar av kommunens verksemd. 30 > 27–42    HELSE OG SOSIAL Utrygg framtid Ifølge krisesenterloven skal voldsutsatte kvinner og menn nå sikres samme tilbud. Fagmiljøene mener lovendringen har gått for raskt, og de frykter at kriserammede kvinner bli taperne. 18 > 2 > Fagbladet 1/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251    241 393 Trykksak Foto: Anita Arntzen M J I M K L Ø T R E fbaargang2010 fbseksjonHEL