NYTT > STOPPET GASSBUSSER Busselskapet Tide stoppet like før nyttår alle sine busser som går på gass etter en gasslekkasje. Selskapet forsikret at ingen av bussene skulle på veien igjen før de var nøye undersøkt. > VANSKELIG Å HENTE SØPPEL Snøfallet i jula gjorde at det ikke var mulig å komme fram til søppelbeholderne uten stor ekstrainnsats fra renovatørene. Det er abonnentene som har ansvar for at beholderne ikke er overfylt og at de står lett tilgjengelig. > HELSESKADELIG UBALANSE Arbeidstilsynet har krevd at Sykehuset Østfold må sikre at ansatte ikke utsettes for uheldige helsebelastninger som følge av stort tids- og arbeidspress. Sykehuset har sendt en handlingsplan til Arbeidstilsynet etter at tilsynet avdekket brudd på arbeidsmiljøloven. > NYTT TØFT ÅR FOR LO-LEDEREN LO-leder Roar Flåthen er forberedt på tøffe tak også i 2010. Han skal gjennom forhandlinger om ny IAavtale, et vanskelig lønnsoppgjør til våren, og finne ut hvem som skal få nyte godt av likelønnsmilliardene regjeringen har lagt på bordet. > – KJØR BUSSER PÅ KVELDSTID Emilie Furuseth, leder i Elverum Natur og Ungdom, mener busstilbudet i Elverum er tilrettelagt for de eldre, men ikke de unge. – Kjør busser på kveldstid. Det er mer miljøvennlig enn at foreldre kjører barna, sier hun. > AKAN-PRIS Den Norske Opera & Ballett AS fikk Akan-prisen 2009 for et rusforebyggende arbeid som er svært godt forankret både hos ledelse og ansatte. Rusforebygging inngår også som en del av HMS-arbeidet. Dette har resultert i svært få rusproblemer blant de ansatte ved Operaen. 6 > Fagbladet 1/2010 – Sykehushøringen er et bestillingsverk Foto: Per Flakstad Fagbladet – Blir Aker sykehus lagt ned, er ingen lokalsykehus trygge, mener Are Saastad, leder av Fagforbundet ved Aker sykehus. En høring med frist 31. januar er neste veiskille i forhold til nedleggelsestrusselen mot Aker sykehus. – Høringen bærer preg av å være et bestillingsverk fra Helse Sør-Øst til Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus spør ikke om det er fornuftig at Ahus skal ta over store deler av nedslagsfeltet til Aker sykehus, påpeker han. I stedet begrenser de høringen til å handle om størrelsen på lokalområdet til Aker sykehus. Spent på bystyrets synspunkter Saastad mener høringsinstansene burde fått frihet til å vurdere om det er smart å flytte brukerne til Ahus, som sliter og har store problemer med organiseringen. – Jeg håper bystyrepolitikerne i Oslo sier hva de mener om en nedleggelse og ikke begrenser seg til høringsbestillingen 27. januar. TAR KAMPEN: – Klarer helsemyndighetene å legge ned Aker, er ingen lokalsykehus trygg, mener Are Saastad, leder for Fagforbundet ved Aker sykehus. Misfornøyd med klimaforhandlingene LO-leder Roar Flåthen er skuffet over at statslederne på toppmøtet ikke klarte å komme fram til klarere forpliktelser og tidsplaner om kutt i klimautslippene. Men han ser også noe positivt etter møtet. – Det er første gang at så mange statsledere er samlet for å diskutere klimaendringene. Det er også verdt å merke seg at samtlige er enige om hva problemet er, og at det kreves felles innsats og globale løsninger. 2-gradersmålet er endelig kommet på plass. Det er et stort og viktig skritt på veien, sier LOlederen. SATSER FRISKT: LO-leder Roar Flåthen har ikke gitt opp å få en juridisk bindende klimaavtale. Han framhever at fagbevegelsen har fått bred støtte fra alle om å inkludere rettferdig omstilling i arbeidslivet. Denne teksten skal det jobbes videre med fram mot en juridisk bindende avtale. – Vi håper at denne avtalen kan signeres så raskt som mulig, og senest på COP16 i Mexico i november, sier Flåthen. Han gir også ros til den norske forhandlingsdelegasjonen i København. – LO er særlig fornøyd med at Norge har bidratt til å få rettferdig omstilling og anstendig arbeid inn i teksten. Flåthen lover at LO skal fortsette å prioritere klimaarbeidet framover og vil sammen med internasjonal fagbevegelse delta i arbeidet med å komme i mål med en juridisk bindende avtale. Tekst: TORGNY HASAAS, LO-Aktuelt Utfordrer sykehusreformen Saastad mener sterke interesser kjemper for å tvinge gjennom en nedleggelse. – Nedleggelsen utfordrer sykehusreformen. Den viser begrensningen i dagens måte å styre sykehusene på. Jeg tror helsemyndighetene ser på Aker sykehus som et pilotprosjekt. Klarer de å legge ned Aker, er ingen lokalsykehus lenger trygge. Da kan de virkelig store rasjonaliseringene starte. Blant sykehus som da står i fare, nevner han lokalsykehuset på Røros og sykehusene i Vestfold og Telemark, som kan bli slått sammen til ett, med den følge at et av dem kan bli lagt ned. Fagforeningen tar kampen Det er Fagforbundet Aker, i samarbeid med Aker sykehus venner, som har stått i spissen for å forsvare sykehuset. Det var også Fagforbundet som først gjorde nedleggelsesforslaget kjent. Også i Sykepleierforbundet og Legeforeningen er støtten stor. Neste styremøte i Oslo universitetssykehus, hvor skjebnen til Oslosykehuset kan bli avgjort, er 17. februar. Tekst: VEGARD VELLE Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonHEL