Ny krisesenterlov skaper utrygghet Krisesenterloven skal sikre alle voldsutsatte, både kvinner og menn, samme beskyttelse. Fagmiljøene frykter at den nye loven vil gi krise- rammede kvinner et dårligere tilbud. Tekst: SIDSEL HJELME    Foto: ANITA ARNTZEN Overvåkingskamera, alarmer, låser og sluser  det er ingen tvil om at sikkerheten har topprioritet på Indre Østfold krisesenter. I fjor søkte 71 voldsutsatte kvinner tilflukt i den to etasjer høye bygningen i Mysen sentrum. Her kunne de føle seg trygge for vold og drapstrusler, overgrep, tvangsgifte og bortføring. Fra 1. januar i år er kommunene pålagt også å gi menn et tilsvarende tilbud. Et pålegg som møtes med skepsis i krisesentermiljøene. For raskt Leder for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, understreker at hun er positiv til at menn skal få samme tilbud som kvinner, men myndighetene har gått altfor raskt fram.  Etter 31 år med krisesentre vet vi mye om hvilket tilbud kvinner trenger. Hva menn trenger, vet vi lite eller ingen ting om, sier Smaadahl og fortsetter:  Jeg tror aldri det er iverksatt en lov på så tynt grunnlag tidligere. Ny lovgivning bygger vanligvis på grundige utredninger og dokumentasjon. Denne gangen har det ikke vært gjennomført et eneste forsøksprosjekt eller pilotstudium før ansvaret nå er dyttet over på kommunene. Tove Smaadahl frykter at hastverket kan gi voldsutsatte kvinner et dårligere tilbud. Mindre penger På krisesenteret i Mysen er også daglig leder Kari Mette Fjell skeptisk til om den nye loven er riktig vei å gå. Hun er bekymret både for økonomien og for kvinnenes sikkerhet.  Tidligere har krisesentrene vært finansiert 80 prosent av staten og 20 prosent fra kommunene. Fra neste år skal de fullfinansieres over kommunenes rammebudsjetter. 2010 blir et > NY LOV OM KRISESENTRE " Fra og med 2010 er alle kommuner pålagt ved lov å sørge for at innbyggerne har et krisesentertilbud. " Tilbudet skal favne både kvinner og menn. " Loven sier at botilbudet for kvinner og menn skal være atskilt, men forskriftene til loven er ikke klare. " I 2010 er det avsatt 45 millioner til endringer og omstilling for å møte lovens krav. Søknadsfrist 1. april. " Fra 2011 skal krisesentrene fullfinansieres via kommunenes rammebudsjetter. " Mer informasjon: www.bufetat.no/krisesenter/tilskudd/ overgangsår der kommunene får en rammestyrt bevilgning.  Problemet er at man ikke kan bruke normtall for krisesentre på samme måte som man har normtall for barnehager, skoler og eldreomsorg. 18 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL