SEKSJON HELSE OG SOSIAL > På timeplanen Det blir stadig flere høyskoleutdannede. På høyskolen i Hedmark informerer Fagforbundet studentene om arbeidslivets plikter og rettigheter. 28 > Erfaringskonsulent Allsidig erfaring som pasient har gitt Målfrid J. Frahm Jensen en kompetanse som Stavanger Universitetssjukehus vet å bruke. 34 > Mye språk Stavanger og Helse Vest rekrutterer voksne med minoritetsbakgrunn til helsefag. Opplæring i norsk er sentralt under hele utdanningen. 41 > Aker-vedtak utsatt Pris for god terapi Hjelpepleier Lillian Reikvam fikk årets pris for Nyskaping 2009 ved Psykiatrisk poliklinikk i Helse Sunnmøre. Lillian Reikvam trener og trygger pasienter som sliter med angst. På tampen av fjoråret fikk hun Nyskapingsprisen for sitt arbeid med eksponeringsterapi kombinert med kognitiv terapi. – Jeg har i mange år arbeidet med angstpasienter. De siste årene har jeg også drevet angstgrupper, forteller Reikvam som er ansatt på Voksenpsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk poliklinikk, Helse Sunnmøre. Hun mener selv at også andre har brukt samme metoder, og at hun nå får prisen fordi hun har systematisert arbeidet i forhold til pasienter med ulike former for angst. – Behandlingen er tidkrevende, for pasienten må skritt for skritt trene seg opp til å møte situasjoner eller fenomener som han eller hun har et angstfylt forhold til. Og tankene må med for at inngrodde mønstre skal endres, sier prisvinneren. Ifølge Lillian Reikvam er eksponeringsterapi kombinert med kognitiv terapi effektiv på de fleste tvangslidelser og tvangsforestillinger. KES Styret ved Oslo universitetssykehus har utsatt beslutningen om å legge ned Aker sykehus til 17. februar. I mellomtida skal saken ut på en kort høringsrunde. Are Saastad, som har vært en av frontkjemperne for Aker sykehus, var selv til stede på styremøtet i desember, sammen med mellom 30 og 40 andre medlemmer av sykehusets støttegruppe. – Dette preget debatten om sykehusets framtid, og styremedlemmene forstår nå at dette er en sak de må ta på alvor. Det er vi selvsagt glad for, selv om vi syns dette kanskje har gått noe sent opp for enkelte, sier Saastad som er leder i Fagforbundet Aker universitetssykehus. Bred høring – Etter min mening har styret undervurdert hvor grundig det er nødvendig å gå inn i denne saken. Å flytte 160.000 pasienter ut av Oslo rører ved noe blant befolkningen, og fører til et sterkt engasjement. Det berører også strukturene i hele helseorganiseringen i hovedstaden og i Helse Sørøst. – Derfor må ikke høringsrunden invitere til bare å si noe om Aker, men den må utfordre hele det grunnlaget som beslutningen om å legge ned sykehuset er bygget på, mener Saastad. FORSIKTIG OPTIMIST: Are Saastad gleder seg over at ansatte og befolkningen i Oslo har fått en ny sjanse til å bevare Aker sykehus. Han forventer også at ikke bare de store forbundene, men også lokale fagforeninger med medlemmer blant sykehusets ansatte, får lov å si sitt i høringsrunden. Krever stedlig ledelse Fram til 17. februar kommer motstanderne av nedleggelsen til å mobilisere sterkt i Oslo. I løpet av januar blir det arrangert et åpent folkemøte i hovedstaden. Bystyret vil også holde en egen høring om saken. – Jeg er blitt lovet at den vil bli meget grundig behandling i bystyrets møte 27. januar, sier fagforeningslederen. Driften ved Aker fortsetter som normalt over jul, men styret har ikke avklart spørsmålet om hvordan sykehuset skal ledes. Fra nyttår organiseres Oslo universitetssykehus med én felles ledelse, og det kan i verste fall bety at administrasjonsbygget på Aker blir stående tomt. – Vi krever en stedlig ledelse ved sykehuset. Noe annet vil være uforsvarlig med tanke på oppfølging og personalansvar for et sykehus der det arbeider 3500 mennesker og utføres ca. 200.000 pasientbehandlinger i året, sier Are Saastad. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonHEL