KURS Nettbasert fagskoleutdanning Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tilbyr nettbasert fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri for helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/hjelpepleiere forelesninger og 4 ukesamlinger dette er det fortløpende opptak fram til 1. mai. www.aldringoghelse.no 33 34 19 50 www. fagbladet Epilepsisenteret SSE ønsker velkommen til kurs: EPILEPSI OG ELDRE  et aktuelt tema siden epilepsiforekomsten nå er høyest blant personer over 65 år. STED: Epilepsisenteret, G. F. Henriksensvei 23 1337 Sandvika. 18. februar 2010 kl 08.30. Kr 1250,- TID: PRIS: Målgruppen for kurset er ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. For mer informasjon, tilsendelse av program og påmelding innen 5. februar: Telefon: 67 50 13 27/67 50 11 95. E-post: NKL-kursadministrasjon@rikshospitalet.no Programmet legges ut på: www.rikshospitalet.no/nevroklinikken/kurs EPILEPSISENTERET SSE 40 > Fagbladet 1/2010 www.aldringoghelse.no fbaargang2010 fbseksjonHEL