SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Fleksibel identitet Prosjektet Flexid i Larvik er et bevisstgjøringskurs som retter seg mot barn og unge med flerkulturell oppvekst i Norge. 30 > Barnefattigdommen Fattigdom blant barn trekkes fram som en særskilt utfordring når fattigdom diskuteres, spesielt siden den har økt de siste årene. 35 > Image-problemer Fagforbundet må vise at det ikke bare jobber for lavlønte kvinnedominerte grupper. Forbundet må inkludere høyskoleutdannede bedre. 36 > Kulturminner samlet på nett Tidlig hjelp Barn må ha hjelp tidligst mulig. God samordning av tjenester rettet mot barn og unge, og deres familier, er en forutsetning for å få dette til. Utvalget som skulle se på muligheten for bedre å samordne tjenester for utsatte barn og unge og deres familier, har levert sitt forslag til barnelikestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvalget har vurdert mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Det foreslår at barnevern, helsetjenester og sosiale tjenester jobber mer samlet, slik at brukerne av tilbudene i større grad opplever at det er én dør inn når de trenger hjelp. Alle som har langvarige hjelpebehov fra flere instanser, skal ha rett til en personlig koordinator. Utvalget foreslår dessuten et pålegg i kommunehelsetjenesteloven om at kommunene skal gi tilbud om psykisk helsearbeid og ha en handlingsplan for å styrke psykologtjenestene. For å gjøre det enklere for brukere og hjelpetjenester, foreslås det å etablere de resterende delene av sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnevernloven som ett felles lovverk, og å etablere felles barnevern- og barne- og ungdomspsykiatriske institusjonsplasser.    IVR Nå kan du søke opp fredede bygninger, arkeologiske funn og kulturminner i din kommune og i resten av landet. Hvis du går inn på kulturminnesok.no, kan du finne ut om du eller naboen din har en gravhaug nær huset. Her fins i tillegg kart, bilder, filmer og informasjon om kulturminner. Du kan undersøke om det ligger et skipsvrak rett utenfor kysten der du bor, og hvor mange stavkirker det fins i Norge. På sidene kan du klikke deg inn og finne små filmer om hvordan kirkene ble bygget. Det er også mulig å sende inn spørsmål. Det er Riksantikvaren som har lansert det nye nettstedet med oversikt over 100.000 kulturminner. Mange skjulte skatter Riksantikvar Jørn Holme er stolt over å kunne gi alle muligheten til å skaffe seg informasjon og kunnskap om de verdifulle kulturminnene i Norge. Han tror mange vil bli overrasket over hvor mange skatter som skjuler seg i nabolaget. Kulturminnesøk var en av Riksantikvarens store satsinger i kulturminneåret 2009. Basen inneholder både kart, filmer, bilder og informasjon om kulturminnene. Sidene skal bygges ut med enda mer informasjon. Det er lagt opp til at enkeltper- soner kan skrive inn og dele sin kunnskap med andre. Klimaendringer og utbygging Tanken er å se verdiene av kulturminner og ikke fokusere på kulturminner som problemer. Siden nordmenn bosatte seg i landet for 10.000 år siden, da isen trakk seg tilbake, har vi etterlatt oss avtrykk. Disse vil Riksantikvaren at vi skal bli nysgjerrige på. De fleste kulturminnene kommer fram i lyset ved utbyggingsprosjekter. Det er mange hull i kunnskapen om fortida, og av og til dukker det opp funn som gjør at tidligere oppfatninger må endres. Klimaendringene gjør også sitt for at kulturminner kommer fram. For to år siden ble Norges eldste sko funnet i Jotunheimen. Skoen, som er 3500 år gammel, dukket opp som følge av at isbreen i fjellet hadde trukket seg tilbake. Rogaland er et av fylkene hvor det er størst utbygging i Norge, og der skjer det mye innen kulturminnevern. Der er det gravhauger fra bronsealderen, gårdsanlegg fra jernalderen og helleristninger fra steinalderen som dominerer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 1/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKIR