AKTUELT Eventyr på flere språk Det flerspråklige biblioteket har fått nye hjemmesider og nye tilbud. Det flerspråklige biblioteket er et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. Går du inn på www.dfb/deichman.no kan du finne Bazar som er en skreddersydd tjeneste for språklige minoriteter i Norge. Her fins informasjon om norsk samfunn og kultur, norskopplæring, aviser fra 60 land og informasjon om organisasjoner. Her fins også nyheter fra utrop.no som har nyheter og underholdning om det flerkulturelle Norge. De flerkulturelle eventyrposene kan lånes av bibliotek eller barnehager. I 2008 kom eventyrposene med eventyrene De tre bukkene Bruse og Gullhår og de tre bjør- nene. De hjemmesydde posene inneholder billedboka i flere forskjellige tospråklige utgaver, lydbok på mange språk samt tøydukker med figurene fra eventyret. I 2009 ble det laget to nye poser: Ikke gråt, Slu! basert på fabelen om den lille røde høna og reven, og Den virvlende hijab av Na’ima bint Robert. Eventyrposene er spesielt egnet Fjerner mugg for bruk i barnehager, konkreter i forbindelse med høytlesning brukes ofte. Dette er noe som norsksvake barn kan dra nytte av. Hjemmesiden har også et mål om å etablere et flerkulturelt nettverk. Det flerspråklige biblioteket planlegger også norskkurs på nettet og har inngått avtaler med Fagbokforlaget og Cyberbook om utlån av lisenser. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Hyppig på talerstolen Mugg er et problem i mange kirker. Bevaringstjenesten ved Museumssenteret i Hordaland er det eneste stedet i Norge som tar imot tekstiler til reparasjon og vedlikehold. Har man først fått mugg på tekstiler, blir man aldri kvitt den. Men utviklingen kan stoppes ved å fjerne vekstvilkårene for muggsoppen og sørge for riktig oppbevaring.    IVR Gravferd som handelsvare. Kulturelt mangfold og folkebibliotek. Kulturskolen og utdanning. Det var stor spennvidde i innleggene til SKKO-delegasjonen under Fagforbundets landsmøte i november. Kulturarbeider Ronny Bekken Larsen brukte talerstolen for å snakke varmt for en inkluderende kulturskole. Selv om mange barn har et kulturskoletilbud, er det altfor mange som står på venteliste, og for mange kommuner som skrur opp prisene. Pia Jacobsen fulgte opp med å argumentere for at skolebibliotekene skal være tilgjengelige i hele skoletiden, og understreket behovet for fagutdannet personale. Jacobsen fortalte delegatene på landsmøtet om fagbrevet som er utviklet som et tillegg til bibliotekarutdanningen, men at utfordringen ligger i å tilrettelegge for at ansatte kan ta fagbrev og at bibliotekene tar inn lærlinger. Geir-Ståle Vatnamo begynte sitt innlegg med å si at selv om Jan Davidsen har 310.522 medlemmer under seg, har han og de andre kirkegårdsarbeiderne flere millioner under seg. – Vi bør ikke akseptere at pårørende må betale flerfoldige tusen kroner ekstra til gravferdsbyråene. Det gjør oss til en handelsvare etter at vi er kistelagt. Derfor mente Vatnamo at Fagforbundet må arbeide for rett til gratis gravferd slik at markedskreftene ikke styrer.    IVR AKTIV GJENG: En engasjert og taletrengt SKKO-delegasjon deltok på Fagforbundets landsmøte i november. Fagbladet 1/2010 > 29 Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKIR