– somalisk og norsk I Norge vokser mange barn og ungdommer opp med og mellom flere kulturer og miljøer. For noen er det en styrke, men for andre betyr dette vanskelige identitetsspørsmål. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT Ved Larvik Læringssenter er FLEXidprosjektet etablert for å bevisstgjøre barn og unge med flerkulturell oppvekst i Norge. Prosjektet tar utgangspunkt i hvilke muligheter og fordeler barn og ungdom med minoritetsbakgrunn har. – I begynnelsen må jeg si jeg var skeptisk til FLEXid. Skeptisk til at det skulle «forbedre» meg til det norske samfunnet. Men jeg tok helt feil. Det tror jeg mange av oss gjorde, forteller Amira Ibrahim på 20 år. – FLEXid var et sted vi kunne argumentere om hverdagslige ting. Tenk deg et rom fullt av ungdommer med forskjellig bakgrunn og sterke meninger sitter og snakker om alt fra politikk til fotball og det viktigste – å snakke om det å ikke være etnisk norsk. Ibrahim kom til Norge som fireåring. Hun er født i Dubai, men sier hun er fra Somalia – et land hun aldri har vært i. Hun meldte seg på FLEXidkurset da hun gikk i 9. klasse. Faren hennes var en av ungdomslederne på kurset og anbefalte datteren å være med da hun ble gammel nok. – Men selvfølgelig ble jeg jo også påvirket av mine venner. Dessuten var jeg nysgjerrig. Svitsjer identitet – Da jeg snakket med de andre ungdommene på kurset, var det mange som hadde akkurat de samme tankene som meg selv. Det føles som om jeg har to masker. Dette har jeg gått og følt på siden ungdomsskolen. Ibrahim sier at hun svitsjer identitet. En hjemme og en annen på skolen og i det norske samfunnet. – Slik er det flere som har det. På skolen snakket og gestikulerte vi på vårt eget språk. Men når rektor kom forbi, eller noen andre norske, så svitsjet vi rett over til norsk. Vi har et tydeligere kroppsspråk som kan oppfattes som mer aggressivt. Jeg skjønte ikke i starten hvorfor så mange gamle damer så på oss og kanskje virket litt redde. Nå modererer vi oss. Nå syns hun at det å veksle mellom ulike språk og tenke på en annen måte er en ressurs. En av grunnene hennes for å velge sosiologistudiet, er FLEXid. – Det har gjort meg bevisst på at jeg har kunnskap om noe som andre går på skole for å lære og som jeg kan benytte i arbeid og hverdagen. Lærer å se mulighetene Ibrahim er en av mange unge som må forholde seg til foreldrenes hjemland, kultur, språk og væremåte uten at de selv har vært der, fordi det er forventet av dem. Samtidig må de forholde seg til den norske majoritetskulturen. Ungdommene svitsjer identitet etter miljøet de er i. De forholder seg til mange ulike situasjoner, dilemmaer    > Fagbladet 1/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonKIR