32 > Fagbladet 1/2010 GODE VENNER: Salar Berwari, Jacob Surchy, Huy Van Duong og Qubra Saleh har sammen med Amira Ibrahim gått på FLEXid. Huy og Qubra har tatt lederkurs. og utfordringer som de fleste jevnaldrende slipper å møte på samme måte. Negativ medieomtale, manglende følelse av mestring, ikke minst på skolen, foreldre som sliter med å få jobb, tilpasning til et nytt samfunn, gjør at mange har lav selvfølelse som igjen gir seg ulike utslag. – FLEXid har til hensikt å oppmuntre barn og ungdom med bakgrunn i flere kulturer til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon, sier Heidi Reif, fagkonsulent ved Larvik Læringssenter. Sammen med Kjell Østby, som også er fagkonsulent ved Larvik Læringssenter, fikk hun i gang FLEXid i år 2000. Gjennom disse årene har de snakket med mange ungdommer, foreldre og ledere i ulike enheter. Østby forteller at erfaringene og opplevelsene til barn og unge med minoritetsbakgrunn i Norge på mange måter sammenfaller med det etnisk norske barn som har vokst opp i utlandet opplever. Ideen til FLEXidkurset er hentet fra «Inn for landing», et kurs for norske ungdommer med utenlandsoppvekst, som Østby kjente til ved at to av barna hans fikk delta på etter ti års oppvekst i Etiopia. Voksne rollemodeller – FLEXid har blitt til gjennom en prosess over flere år, hvor også innspill fra ungdommer og ledere med egenerfaring på tematikken har vært av betydning. Vi arrangerer blant annet to overnattingshelger årlig, en for gutter og en for jenter. Mange innvandrerungdommer mangler en del fellesopplevelser som andre norske ungdommer har, slik som overnattingsturer, båt- og kanoturer og vinteraktiviteter. Derfor kombineres slike aktiviteter med kursdelen, sier Reif. Hun forteller at det er viktig for barna å ha voksne rollemodeller som forstår deres dilemmaer, og noen de kan snakke morsmålet sitt med. – Spesielt på det første kurset er det mange som har behov for å snakke. Når vi sitter to og to i en kano, da begynner praten. FLEXid favner elever fra 9. klasse og opp. Reif forteller om en av deltakerne som tilsynelatende ikke fulgte så godt med, men som sier at han nå går på sosionomstudiet på grunn av FLEXid. Reif sier at noen sliter med identiteten sin allerede på barneskolenivå. Noe av det de lærer hjemme kan være i konflikt med det skolen forventer og omvendt. – Da jeg jobbet i en mor–barngruppe for noen år siden, kom skolen til meg og fortalte om elever som aldri fikk være med på gudstjeneste. Da jeg snakket med mødrene, kom det fram at de ikke visste hva som skjedde på en gudstjeneste. Da dette ble oppklart, fikk elevene være med. Det kunne også være et problem med svinekjøtt på skolekjøkkenet. Ofte er det slik at småting og bagateller kan skape store misforståelser. fbaargang2010 fbseksjonKIR