VIKTIG BIDRAG: Markko, Per Fredrik, Line, Emilie og Truls har fortalt sine historier i boka «Barnefattigdom». Skrev bok om barnefattigdom –Deterikkesåilleåvære fattig før det blir påpekt. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Line på 19 år er en av fem ungdommer som har bidratt i boka «Barnefattigdom». Ungdommene forteller om hvordan det er å vokse opp som fattig. – Jeg tenker at selv om du ikke har status, utseende og penger, er du et menneske på lik linje med andre, sier Line. Barnefattigdom er et voksende problem i Norge. 85.000 norske barn lever under EUs fattigdomsgrense ifølge en rapport fra Fafo. Mange av barna som rammes har mat og klær, men mangler ressurser og muligheter til å være sosiale aktører i samfunnet. Et viktig bidrag – Dere er modige og har gjort en utrolig innsats, sier Johan Steiro fra Lions. Han vil at ungdommene skal fort- sette å skrive og bidra til å fokusere sterkere på de glemte, fattige barna i Norge. Derfor fikk ungdommene en bærbar pc hver. Marianne Borgen fra Redd Barna mener at ungdommene bidrar til å løfte fattigdomsdebatten og gir barne- og ungdomsfattigdommen et ansikt. Mange barn jobber hardt med å skjule familiens fattigdom. – Jeg utfordrer sosialkontor og Nav til å snakke med barna, ikke bare telle dem. Det vil føre til bedre tiltak og bidra til å løfte barna ut slik at fattigdom ikke går i arv. Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken takket også ungdommene for å sette ord på egne opplevelser. – Økningen i antall fattige barn kan ikke aksepteres. Dette rammer barna hardest, og slik vil vi ikke ha det. Liten bevissthet i Kommune-Norge Boka er gitt ut med støtte fra Nav, Barne- og likestillingsdepartementet, Framfylkingen, Fami, Gjensidigestiftelsen, Helse og Rehabiliteringen og Redd Barna. Kristian Tangen, leder i Framfylkingen, forteller at Framfylkingen og Redd Barna med bakgrunn i høstens Fafo-rapport «Barnefattigdom i Norge» har sendt brev til alle landets kommuner og spurt om kommunene har utarbeidet en tiltaksplan mot barnefattigdom og hvilke konkrete tiltak kommunen har satt i verk for å bekjempe den. – Til nå har vi fått i overkant av 100 svar fra totalt 430 kommuner. Det kan tyde på at det er liten bevissthet om barnefattigdom, mener Tangen. Bare 15 kommuner oppgir at de har en plan hvor barnefattigdom omtales, og kun to av dem igjen har en tiltaksplan mot barnefattigdom. – En kommune skriver i svarbrevet at kommunen vurderer det slik at fattigdom er en nasjonal utfordring som i mindre grad påvirkes lokalt. Med et slikt utgangspunkt blir det vanskelig å avskaffe fattigdom. Det er nettopp i kommunene de fattige barna bor, går på skole og har sin fritid, sier Tangen. Fagbladet 1/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKIR