FELLESSKAP: – Ansatte innenfor SFO og skole, barnehage og kulturområdet har mange felles faglige møtepunkter, mener Elsa Heradstveit, som er leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Hordaland. Bygger nettverk Fagforbundet i Hordaland satser på faglige nettverk for ansatte i private barnehager. Spesielt for dem med høgskoleutdanning. Det har vært vellykket. Tekst og foto: TITTI BRUN 17 prosent av medlemmene i Fagforbundet har høyere utdanning, og alle offentlige beregninger av antall nye studenter tilsier at antallet øker. På Fagforbundets høgskoleseminar i desember var stemningen klar: Fagforbundet må anstrenge seg mer for å gi disse medlemmene et bedre tilbud. – Vi har satset spesielt på ansatte i private barnehager, med fokus på førskolelærerne. De savner et faglig fellesskap, som de kommunale arbeidsplassene har. Fagforbundets fordel er at vi lokalt kan tilby både gode tillitsvalgte og et faglig nettverk, mener Elsa Heradstveit, som er leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) i Hordaland. Lokalt fortrinn Mange førskolelærere føler at de blir B-medlemmer i Utdanningsforbundet, både faglig og i forhold til lønn. – Det kan være over 80.000 kroner i lønnsforskjell mellom en førskolelærer og en lærer som jobber på barnetrinnet. Det føles urettferdig, sier Heradstveit. Hun opplever at førskolelærerne er veldig interessert i Fagforbundets tilbud, også fordi forbundet engasjerer seg i forhold til andre lokalpolitiske saker. – I tillegg er vi til stede ute på arbeidsplassene, selv om Fagforbundet sikkert kan bli enda mer synlig. På seminaret pekte flere på Fagforbundets imageproblem. – Vi har en jobb å gjøre i forhold til høgskolegruppene. Mange oppfatter at vi bare strever for lavlønte, kvinnedominerte grupper. Vi må jobbe slik at vi inkluderer høgskolegruppene bedre, mener Steinar Molvik fra SKKO i Nordland. Hvor er studentene? Et av problemene er å få oversikt over og kontakt med høgskolemedlemmer innenfor kirke- og kultursektoren. – Det er små miljøer. Det er viktig at Fagforbundet får møte dem og får kartlagt hva de savner av faglige tilbud, er Heradstveits kommentar. Det er også vanskeligere å møte disse gruppene mens de er studenter, i og med at utdanningene ikke alltid er profesjonsrettet. – Både kulturarbeidere og kirkeverger kan ha mange forskjellige utdanningsbakgrunner. Det er ikke helt enkelt å finne ut hvilke studiesteder vi skal stille opp på for å møte disse gruppene, mener SKKO-lederen i Hordaland. Bro til høgskoleutdanning Det fins også faglige møtepunkter for medlemmene på tvers av yrker og arbeidssted. – Det er mange temaer som er felles for ansatte innenfor SFO og skole, barnehage og kulturområdet. Et viktig arbeid framover er å skape en bro mellom fagbrev og førskoleutdanning. – Det må lages et utdanningsløp der det er mulig først å ta fagbrev og så bygge på til en høgskoleutdanning, mener Heradstveit. 36 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR