PiRion – kulturavis for barnehagar og skular – Born treng bøker forålæraålesa,forå kunne forklara seg og for å skjøna omverda, seier forfattar Erna Osland. – Du kan ikkje gje barn noko betre enn språk. Mat er viktig, men ord er nødvendige, understrekar barne- og ungdomsforfattaren. Distribuert med Fagbladet Born treng bøker for å leva TEKST: ASTRID E. HJELMELAND nr. 1 2010 © Åslaug Sniltsveit fbaargang2010 fbseksjonKIR