OSS Fagforbundet som pådriver MONICA OG GJESVÆRSTAPPAN: Ikke like værutsatt inni museumsutstillingen. Kai, cruise og kultur Monica fryder seg over den vakre utsikten til hav og cruiseskip som legger til kai i Honningsvåg. På kontoret med det lange navnet Museene for kystkultur og gjenreisning, styrer hun lønn, sykmeldinger og sjefens gule lapper med et smil. Noen ganger hjelper hun til med å sjaue i museumsavde- lingen. Enten med en ny maleriutstilling eller tørrfiskstativ som skal flyttes for å gi rom for historiske foto. Til daglig kalles museet fortsatt for Nordkappmuseet; lett gjenkjennelig for turistene. Arbeidsområdet er nytt for Monica, og det har vært noen faglige nøtter å knekke, både med datasystemer og føring av timelister. Hun kommer fra hjemmebasert omsorg og har hatt lite med personalregnskap å gjøre tidligere. ker, men er heldig som får mulighet til å lære et nytt fagområde. Her får jeg ansvar og tillit, så jeg stortrives. Monica kommer fra fiskeværet Gjesvær som ligger lengst vest på Magerøya. Der bor det 120 mennesker. Enda litt lenger ute troner Gjæsværstappan opp av havet. I sommermånedene hekker flere millioner sjøfugl der ute på øyene. Blant disse er 800.000 lundefugler, en stor koloni med havørn, skarv, alker, havsule, lomvi og krykkje. Først i 1976 fikk stedet veiforbindelse med resten av Magerøya. Arbeidsveien over fjellet er fortsatt tøff, spesielt vinterstid. – Heldigvis har jeg fleksibel arbeidstid. Sånn er det jo for oss som bor så værutsatt her nord, smiler Monica. > ARBEIDSGLEDE MONICA MATHIESEN Sekretær på Museene for kystkultur og gjenreisning i Honningsvåg – Jeg føler meg fortsatt usik- Tekst og foto: TITTI BRUN Fagforbundets medlemmer på biblioteket er en viktig gruppe for Fagforbundet Sandefjord, Seksjon kirke kultur og oppvekst, og i fjor åpnet de for forslag til kurs eller annen form for inspirasjon eller faglig påfyll. Vi mottok henvendelsen med glede og satte hodene våre i sving for å finne passende innhold. Første prioritet falt på et nyopprettet bibliotek i Hjørring i Danmark. Finansieringen ble et spleiselag mellom Fagforbundet og biblioteket, slik at alle ansatte fikk tilbud om å være med. Kommunen dekket halvparten av utgiftene for alle, og Fagforbundet dekket den andre halvparten for medlemmene. For å ikke stenge biblioteket helt under vår reise, delte vi oss i to grupper. For vel et år siden flyttet biblioteket i Hjørring inn i nye lokaler i et kjøpesenter sentralt i byen. Da steg besøket med ca. 50 prosent og utlånet med 10–15 prosent. Formålet med det nye lokalet var å gi brukerne lyst til fordypning samtidig som det skulle overraske og inspirere. Hele biblioteklokalet er fullt av farger, former, små rom, kroker og vinkler. Det inviterer til lek, utforskning og arbeid. Her er det plass til alle mulige publikumsgrupper: barn, ungdom, voksne og eldre. Biblioteket har også egen kafé og konsertsal! Vi har hatt gleden av å besøke et spennende og faglig inspirerende bibliotek. Turen har sørget for å sammensveise både medlemmer og alle de andre ansatte. Tekst: Petter Brynhildsen Etterlyser studiekamerater Til sommeren er det 30 år siden vi avsluttet studiene ved Aker sykehus. Det skal markeres, men da må jeg få kontakt med dere. Skriv en e-post til ritamyhre@hotmail.com eller ta kontakt på mobil 958 40 072.    Tekst: Rita Myhre 60 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR