E INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Pusleturnus: – Som skapt for meg 14    Blankpusser oppveksten i Våjen 18    Ny krisesenterlov skaper utrygghet 20    PORTRETTET: – Tro på egne krefter 40    FOTOREPORTASJEN: Bibliotek til begjær 46    Ber om bedre og sikrere utstyr 52    Lån en levende bok FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 49 Debatt 54    KRONIKK: Det bevaringsverdige sosialdemokratiet 56 Oss 58 Kryssord 59 Petit 62    JOBBLIV: Rir inn i roen Privatisering svekker internrevisjonen Kommunene skal ikke drive etter lønnsomhetsprinsippet, men skape velferd og gode tjenester til innbyggerne innenfor rammen av budsjett og politiske vedtak, sier Else Annie Hansen i kommunerevisjonen i Lofoten. 30 > 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Utrygg framtid Ifølge krisesenterloven skal voldsutsatte kvinner og menn nå sikres samme tilbud. Fagmiljøene mener lovendringen har gått for raskt, og de frykter at kriserammede kvinner bli taperne. 18 > 2 > Fagbladet 1/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286    241 393 Trykksak Foto: Anita Arntzen M J I M K L Ø T R E fbaargang2010 fbseksjonKON