VELGER EGEN ARBEIDSTID TEMA Hurum–modellen gir et bedre tilbud • Alle faglærte ansatte i minimum 40 prosent stilling tilbys den stillingsstørrelsen de ønsker. • Målet er å redusere deltid, bedre rekrutteringen og stimulere til å ta utdanning. Og en generell omdømmebygging av helsesektoren som en positiv arbeidsplass. • 27 av 41 ansatte i pilotprosjektet økte stillingsstørrelsen. Seks av dem økte til 100 prosent. Gjennomsnittlig økte stillingsstørrelsen med 20 prosent. • Kvaliteten bedres for brukerne, fordi det blir færre pleiere å forholde seg til. • Kommunen har spart arbeidsgiveravgift og administrasjonsutgifter fordi antallet vikarer er gått ned. • En gang hvert år velger alle den stillingsprosenten de vil jobbe kommende år. • All kompensasjon for ubekvem arbeidstid, forskjøvet arbeidstid og deler av overtid legges inn i tidbanken. Der kan man ha maks 140 timer i pluss eller inntil 20 timer i minus. Den enkelte ikke i tvil om at modellen bør videreføres og at den også kan overføres til sykehus og barnehager. – Dette er framtidas modell, mener Kveseth. På puslerommet er de enige. – Også er vi jo skikkelig stolte over å være først i landet. Alle nikker igjen. Fortsatt smilende. Tross vinterkulda ute. velger å ta ut tiden i lønn eller spare opp til fritid. • Hurumprosjektet har testet 6-, 8- og 12-ukers pusleturnus. Evalueringen er ikke ferdig, men det ser ut til at 8-ukersturnusen fungerer best. • Etter hvert skal ansatte kunne sette opp sine ønskeforslag på dataen hjemme, det vil kunne gjøre puslemøtene enda mer effektive. • Alle formaliteter er på plass og arbeidslivets lover og regler følges. Det er laget en lokal avtale for helgejobbing som er noe bedre en vanlig. • Kommunen har utviklet dataverktøyet som brukes. Programmet sperrer hvis arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen brytes. Kommunens administrasjon forenkles når all turnus og lønn går elektronisk. • For mer informasjon se: www.hurum.kommune.no/kvalitetskommune.html ILDSJELER: Hovedtillitsvalgt Randi Dahl Jørgensen og prosjektleder Britt Kveseth. – Jeg får stadig henvendelser fra ansatte på de andre institusjonene i Hurum; når kommer det til oss? Når får vi begynne å pusle vår arbeidstid? Overførbar modell Det er kommunestyret som avgjør om modellen skal utvides til resten av Hurum. Først skal den evalueres. Men prosjektleder Britt Kveseth er Fagbladet 1/2010 > 13 64.000 helsearbeidere på benken – Hvis alle i helsesektoren jobbet heltid, ville det gitt 64.000 flere årsverk. 46.000 av disse er i kommunehelsetjenesten. fbaargang2010 fbseksjonKON