Liv Signe Navarsete Alder: 51 år Stilling: Kommunalminister Familie: Gift med Lars Petter Nesse, døtrene Margunn og Wenche, barnebarnet Markus (6), katten Baltasar.  Tro på egne krefter  Vettet er likt fordelt over landet, sier kommunalministeren. Hun vil aldri gå med på at kommuner skal slås sammen med tvang. Det er ikke størrelsen, men selvtilliten det kommer an på, mener Liv Signe Navarsete. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: KRISTIN SVORTE  DET ER BERRE TØYS, sier Liv Signe Navarsete uten omsvøp. Påstanden om at norske kommuner må slå seg sammen for å være attraktive for framtidas arbeidstakere gjør ikke inntrykk på kommunalministeren. Det er nemlig ikke størrelsen det kommer an på, mener hun. Det avgjørende er at kommunadnª, som kommunalministeren sier, har tro på egne krefter.  Kommunene er og bør være en katalysator for samfunnsutviklinga. Størrelsen er ingen unnskyldning om man ikke får det til.  FOLK TILTREKKES av ulike ting. Derfor må kommunene markedsføre seg med det unike  og de må gjøre det med stor selvtillit. Navarsete selv bidrar gjerne med å styrke hjemkommunens unike selvbilde:  I Sogndal er det jo snø heile året, skryter hun.  Mulighetene for friluftsliv var en viktig grunn til at de unge sivilingeniørene i Yast.com valgte å etablere seg der. DA JENS RINGTE for fire år siden og spurte om hun ville bli samferdselsminister, var hun aldri i tvil:  Det var skremmende og spennende, og jeg så det som en formidabel oppgave å skulle ta ansvar for et departement og møte Stortinget. Men jeg var aldri i tvil om at jeg skulle si ja.  Da mannen min og jeg kjørte til Oslo dagen etter, snakket vi mye om hvordan det nå ville bli, og jeg tok en viktig avgjørelse: Jeg skulle være meg sjøl, både som privatperson og som politiker  og jeg skulle ta vare på dialekta.  Mye blir lettere hvis man ikke ikler seg en rolle. Hvis du sier hva du mener, slipper du å tenke på hva du har sagt.  Selv om du er ærlig, trenger du ikke alltid å si alt du mener. OPPRINNELIG hadde Liv Signe Navarsete planer om å forlate hjembygda tidlig. Om ikke alle framtidsplaner var banka, så var i hvert fall en ting sikkert: Hun skulle aldri gifte seg med en bonde.  Jeg hadde en flott oppvekst, men jeg så også at vi som vokste opp på gård hadde en annerledes oppvekst enn andre jevnaldrende. Ikke minst fordi vi måtte jobbe så mye. Når sommergjestene kom, sto vi og hesja mens søskenbarna hadde fri. ÆRLIGHET, HARDT ARBEID og ansvar for fellesskapet var kjerneverdier i oppveksten i storfamilien i Sogndal; verdier som fortsatt ligger i bunnen av det meste.  Fellesskapet i samfunnet gjør hver og en av oss friere. Jeg tror ikke vi blir lykkeligere om vi alle skal være vår egen lykkes smed, sier Navarsete. Likevel skjønte attpåklatten med to storebrødre tidlig at hun kunne bidra til å forandre verden.  Jeg elsket å sitte og vippe på bordkanten og diskutere. Og opplevde at hvis jeg bare argumenterte godt, kunne jeg ofte jeg fikk faren min til å snu og få det som jeg ville. DRØMMEN var å bli sykepleier. At hun skulle bli politiker var ikke engang en fjern tanke, selv om russeavisa for Sogndal gymnas i 1977 skrev    > PORTRETTET Fagbladet 1/2010 > 21 fbaargang2010 fbseksjonKON