SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Revisornettverk Endring i kommuneloven går ut over internrevisjonen som skal påse at politiske vedtak blir fulgt opp. Fagforbundet vil styrke revisjonsmandatet. 30 > Yrkesstolthet Å gi rent og nok vann til innbyggerne er målet for driftsleder Terje Wæraas og de andre ansatte på Oset Vannbehandlingsanlegg. 32 > Individuelle tilbud Det blir stadig flere høgskoleutdannede i Norge, det tar Fagforbundet på alvor. Ett forslag er kurs til medlemmer i lederposisjoner. 36 > – Stans datalagringsdirektivet Arbeidsmiljø under lupen Omstillinger og stort arbeidspress har gått ut over arbeidsmiljøet i Nav, viser en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet. Omstillingsprosesser og endringer i organisasjonen har vært helsebelastende, svarer Nav-ansatte i undersøkelsen. Ifølge NTB har Nav også et forbedringspotensial når det gjelder opplæring på jobben, heter det i rapporten. – Mange medarbeidere opplever å være under et stort arbeidspress. Årsaker til dette knyttes til organiseringen av arbeidet, endringer i organisasjonen og utilstrekkelige muligheter til å mestre eller påvirke arbeidsoppgavene eller arbeidssituasjonen, sier hovedverneombud i Nav Else Kristine Husabø til NTB. – Omstillingspresset og kravet om samtidig å levere tjenester i et økende omfang har hatt sterkere innvirkning på arbeidsmiljøet enn vi forutså, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. – Undersøkelsen viser hele spennet fra gledelige til alvorlige funn. Vi har fått bekreftet forhold som i stor grad er kjent for oss, og som vi er i gang med å forbedre. Videre analyser av dette materialet vil gi god retning i arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet i Nav, sier han til NTB. Tekst: NTB Datalagringsdirektivet må stanses, og Norge må legge ned veto mot direktivet, sier ungdomstillitsvalgte Linn Hemmingsen og Ola Harald Svenning i Fagforbundet Ungdom. Fagforbundet Ungdom advarer mot å innlemme EUs datalagringsdirektiv i norsk lov. – Direktivet pålegger teleselskaper å lagre informasjon om når og hvem du ringte til, hvor lenge dere snakket og hvor du var. Også din internett-trafikk og ditt e-postmønster vil bli registrert og lagret fra et halvt til to år, sier de ungdomstillitsvalgte. Høringsfristen er 31. mars, og det er ventet heftig debatt om direktivet. Storebror ser deg-samfunn De unge i Fagforbundet mener at datalagringsdirektivet vil bringe landet et langt skritt nærmere et overvåkningssamfunn. – Hvis det blir innført, vil Norge bli en stat som anser sine borgere som skyldige til det motsatte er bevist. Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at direktivet hopper bukk over Den europeiske menneskerettserklæringen om retten til personvern. Informasjon på vidvanke De ungdomstillitsvalgte framhever at en av de største bekymringene til Datatilsynet er at det er private aktører som skal oppbevare denne informasjonen. – Vi har i dag eksempler på at politiets eget system har blitt forsøkt hacket, og bevisst eller ubevisst er lekket informasjon fra. Slike opplysninger om ditt bevegelsesmønster har stor verdi både kommersielt og for uærlige mennesker, påpeker ungdomstillitsvalgte fra hele landet som var samlet til ungdomskonferanse i forkant av landsmøtet i Fagforbundet. I en uttalelse framholder de at det er klart at alle ønsker et samfunn der man kan leve trygt og ikke være bekymret for å bli utsatt for kriminalitet eller terror. Ungdomsleder Linn Hemmingsen er valgt inn i styret til den bredt sammensatte organisasjonen Stopp datalagringsdirektivet. – Når ungdomskonferansen var så tydelig, er det greit å ta aktivt del i det som skal skje videre, sier Linn Hemmingsen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE ADVARER: – Vi vil ha personvern og ikke et samfunn der all kommunikasjon på e-post, telefon, sms og internett blir overvåket, sier leder Linn Hemmingsen og nestleder Ola Harald Svenning i Fagforbundet Ungdom. Fagbladet 1/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKON