AKTUELT Økonomimaster med nytt studentopptak HØGSKOLESAMARBEID: SKA-leder Gerd Eva Volden, professor i forvaltningsøko- Masterstudiet i kommunal økonomiforvaltning på Høgskolen i Hedmark, avd. Rena, er i full gang. Et nytt kull studenter tas opp til høsten. Samarbeidet mellom Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark utvides. Fagforbundet har nylig hatt samtaler om fortsatt samarbeid med dekan Svein Inge Sunde og professor i forvaltningsøkonomi, Bjarne Jensen. – Nå går vi ut med nytt opptak. Frist for å komme med i det andre kullet er 1. mars, opplyser Arnfinn Ihle, nestleder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. – Tanken er å starte opp hvert år med et nytt kull i dette treårige studiet. Det blir viktig å spesifisere kvalifikasjonskravene. I den forbindelse tok vi opp situasjonen for studenter som ikke er faglig kvalifisert. Ihle er glad for at Høgskolen i Hedmark har gitt positive signaler til å engasjere en faglig veileder som kan gi råd om hvilke kurs som vil være nyttig for å tette eventuelle faglige hull, slik at søkeren blir kvalifisert neste år. Ihle opplyser at det vil bli gitt individuell veiledning til dem som henvender seg til høgskolen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE nomi, Bjarne Jensen, dekan på Høgskolen i Hedmark, Svein Inge Sunde, SKA-nestleder Arnfinn Ihle og administrativ leder Fredrik Hellstrøm i SKA samarbeider tett om høgskoleutdanning. Økonomi for ikke-økonomer Medlemmer i Seksjon kontor og administrasjon har kommet med ønsker om økonomistudium for ikke-økonomer. – Vi må få avklart om det lar seg gjøre. For Fagforbundets del er det viktig å kunne gi et tilbud uansett nivå i organisasjonen, for eksempel regnskap for ikke-økonomer, sier nestleder i Seksjon kontor og administrasjon Arnfinn Ihle. – Vi ønsker å få til en overgang fra fagskole til høgskole for folk som ønsker å bygge videre, men det er et langt lerret å bleke, sier han. Ihle understreker at det er viktig at studietilbud ikke bare er for høgskolegrupper. Han ønsker at UTDANNING FOR ALLE: Det er viktig å kunne gi medlemmene et tilbud, uansett på hvilket nivå de befinner seg, sier SKA-nestleder Arnfinn Ihle. Seksjon kontor og administrasjon skal få til kurs og studietilbud også til alle som ikke kommer inn under høyskolegruppen.    MoS Master i offentlig personaladministrasjon I tillegg til økonomimaster er Fagforbundet interessert i å få utviklet en master innenfor offentlig ledelse og personaladministrasjon. Det vil også passe for tillitsvalgte, sier Arnfinn Ihle, nestleder i Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Dessuten ønsker Fagforbundet å få utredet muligheten for master innenfor kommunale krav og innfordringer, og en master i revisjon av offentlig virksomhet. – Høgskoleavdelingen på Rena skal komme med innspill til hva de har kapasitet til på dette feltet. Forhåpentlig får vi til en master i personaladministrasjon til høsten, mens master i revisjon ligger litt lenger fram i tid, sier Arnfinn Ihle.    MoS 28 > Fagbladet 1/2010 Gjennomslag for personvern Skattekonsulent Tine Kristoffersen fra Tromsø fikk gjennomslag på Fagforbundets landsmøte for at datasikkerhet og personvern må med i prinsipp- og handlingsprogrammet. Tine Kristoffersen ledet delegasjonen til Seksjon kontor og administrasjon på sitt aller første lands- møte i Fagforbundet. Hun gikk uredd på talerstolen og frontet sin hjertesak: – Det ville være unaturlig om et stort forbund som oss ikke skulle si noe om sikkerhet og personvern innenfor offentlig teknologi. Dette er særlig viktig i forhold til datalagringsdirektivet, uttalte delegasjonslederen. – At det ble enstemmig vedtatt, er veldig bra, smiler Tine Kristoffersen. Hvordan hun opplevde å være på landsmøte for første gang? – Den første dagen var tøff, og jeg var litt usikker på min rolle som delegasjonsleder. Så gikk det slag i slag. Delegasjonen møttes i matpausene og foran viktige voteringer. – Jeg er glad jeg hadde vært på landskonferansen og fått en forsmak. Landsmøtet ble en kjempeopplevelse. Jeg har lært masse, lyttet til synspunkter og fått se hvordan ting fungerer. Det var kjempeflott, men slitsomt. Det var godt å komme hjem til mann og barn, sier Kristoffersen.    MoS fbaargang2010 fbseksjonKON