DÅRLIGERE REVISJON: – Kommunene skal ikke drive etter lønnsomhetsprinsippene, men skape velferd og gode tjenester til innbyggerne innenfor de rammene som gis i form av budsjetter og politiske vedtak, fastslår revisjonssjef Else Annie Hansen i Kommunerevisjonen i Lofoten. Vil revidere kommune En endring av kommuneloven gjorde kommunal revisjon tilgjengelig for private aktører. Den store taperen er internrevisjonen – den løpende overvåkningen av rutiner, oppfølging og fullføring av politiske vedtak. Tekst: THOR-WIGGO SKILLE Foto: PER FLAKSTAD I 2004 kom en ny og endret kommunelov. For revisjonsdelen var intensjonen å slippe private aktører inn i det offentlige markedet. – Dette ble gjort litt i hui og hast under Erna Solbergs korte periode som kommunalminister. Det preger loven, påpeker revisjonssjef Else Annie Hansen i Kommunerevisjonen i Lofoten. Delt kontroll Hansen, som også er leder for faggruppe økonomi i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, hadde fra 1993 omtrent samme mandat som det Riksrevisjonen har i sin revisjon av statens gjøren og laden. Men hun fikk sine arbeidsforhold totalt snudd på hodet da den nye loven i 2004 delte revisjonsansvaret i to deler – og flyttet forvaltningsrevisjonen til kommunenes kontrollutvalg. – Når vi reviderer Nav sammen med Riksrevisjonen, ser vi forskjellene tydelig. Når vi ankommer sammen med Riksrevisjonen, tar de for seg vedtak og forvaltning, for å sjekke at ting gjøres etter gjeldende lovverk. Vi er avhengig av å gå til kontrollutvalget, som så må gå til kommunestyret for å få fattet vedtak på en bestilling. Som igjen går tilbake til oss, eller ut på anbud. I verste fall kan en slik prosess ta opp til et helt år før den nødvendige revisjonen er i gang, sukker revisjonssjefen. 30 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON