RENT VANN uten fortje – Vår oppgave er å gi rent og nok vann til innbyggerne. Ingen får berike seg på vannet i Norge, sier driftsleder Terje Wæraas. Han tar i mot fagforeningsfolk fra Thailand på Oset Vannbehandlingsanlegg i Oslo Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Svineinfluensaen herjer i Norge, og det er egentlig besøksforbud. Men Oset vannbehandlingsanlegg har sluppet inn en delegasjon med politikere. – Da må vi kunne ta imot fagforeningsfolk også, smiler driftsleder Terje Wæraas, og sier velkommen til president Somchai Srivines i det thailandske vannverksforbundet og to av fagforeningskollegene hans. Vannverket i Bangkok har i flere år vært utsatt for trussel om privatisering. Og det er ganske nytt at de ansatte har fått lov til å fagorganisere seg. Stolt vertskap Under norgesoppholdet er den thailandske delegasjonen gjester på landsmøtet i Fagforbundet. Høydepunktet er å få oppfylt sitt brennende ønske: Å besøke et norsk vannrenseanlegg som drives i offentlig regi. – Dette er et av de nyeste vannbe- > OSET VANNBEHANDLINGSANLEGG • Kapasitet på 390.000 kubikkmeter vann i døgnet. Det tilsvarer en fotballbane fylt med 50 meter dypt vann. • Forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med rent vann. • Oset følger drikkevannsforskriftene som krever minst to hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. Kjemisk/mekanisk behandling og UVbestråling benyttes i renseprosessen. 32 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON