MODERNE: Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo. OMVISNING: Driftsleder Terje Wæraas ved Oset Vannbehandlingsanlegg forklarer prosessen for delegasjonen fra det thailandske vannforbundet Lumwa. Fra venstre Vorasak Chatkaev, presidenten Somchai Srivines og Chaiwat Vorapeboonpong. neste handlingsanlegg, og det største som er bygd inn i fjell, forteller Terje Wæraas, driftsleder på Oset vannbehandlingsanlegg på Kjelsås i Oslo. Sammen med nestleder Håvard Engebretsen i Vann- og avløpsetaten fagforening byr han på vann rett fra springen – kaldt og friskt, helt uten lukt og farge. Vertskapet er synlig stolt av anlegget som de har vært med på å planlegge og har fulgt under hele prosessen. Heleid av kommunen Oset vannbehandlingsanlegg drives av Oslo kommune gjennom Vann- og avløpsetaten. – Det er heleid av Oslo kommune. Ingen private er inne i driften her, smiler Wæraas. For med et Høyre/Frp-byråd i Oslo er det ingen selvfølge lenger at virksomheten drives i offentlig regi. Driftslederen opplyser at Oslo kommune valgte totalentreprise da nytt vannbehandlingsanlegg skulle bygges. Utbygger måtte også gi tilbud på å drifte anlegget i 20 år. – Det mente vi ville sikre kvaliteten på budene som kom inn, sier Wæraas. – Vi var spente på om vi ville få beholde arbeidsplassene våre. Etter at vi leverte tilbudet vårt, vedtok Oslo kommune å drive anlegget i egen regi. Siden vi fikk tilslaget, legger det et ekstra press på oss å gjennomføre driften innenfor de bemanningsnormene vi selv har satt. Nok og godt vann – Er det andre viktige ting dere er opptatt av enn at folk skal beholde jobben? undrer de thailandske gjestene. Selv oppfatter de vann som et grunnleggende behov som derfor bør være et offentlig ansvar. Terje Wæraas nikker. Han forklarer at i Oslo er avløpsrensing blitt delvis privatisert, med private firmaer som driver på kommunens vegne. – Derfor er det viktig å gjennomføre driften på vannbehandlingsanlegget her hos oss innenfor de rammene vi har satt selv. Ellers blir vi privatisert, sier han. – Hva er målet? Er det å levere vann til folk, eller å drive en virksomhet? spør den thailandske presidenten. – Vi skal levere nok vann og godt vann, svarer driftsleder Terje Wæraas. Forbudt å tjene penger på vann Fagforeningsnestleder Håvard Engebretsen arbeider med å regne ut avgifter for husstander og virksomheter. Han forklarer at avgifter regnes ut etter størrelsen på hus og tomteareal. Kommunestyret bestemmer avgiftsnivået til vann- og avløpssystemet. Og dermed hvor mye penger de får til å drive virksomheten for. Rådgiver Carl Ivar Delingsrud fra Fagforbundet, som følger delegasjonen, forteller at ifølge norsk lov skal vannavgiften være til selvkost. – Det vil si at den ikke skal være høyere enn det det koster å drifte vannbehandlingsanlegget. Å tjene penger på vann, er forbudt i Norge, slår Delingsrud fast.    > Fagbladet 1/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKON