INTERESSERT: President Somchai Srinives i det thailandske vannforbundet Lumwa får en grundig innføring i vannrensing. Kvalitet framfor bonus – Får de ansatte bonus? vil gjestene vite. I Thailand er bonus viktig for å utføre godt arbeid, medgir de. – Vi blir ikke rike av å jobbe i offentlig sektor. Samme hvor mye vann vi renser, eller hvor godt det er, så får vi ikke bedre lønn, svarer Wæraas og legger til: – Tidligere jobbet vi akkord og tjente noe mer på det. Men fagbevegelsen i Norge har valgt en annen filosofi. Vår motivasjon ligger i å levere kvalitet. Anlegget er styrt av datamaskiner. Utenfor arbeidstid er det alltid en driftsoperatør som har hjemmevakt. Og kan tilkalle andre ved behov. – Får vi avvik, går det alarm på sms og en parallellinje hjem til den som har hjemmevakt. For sms kan ta lang tid for eksempel til jul og nyttår. Skulle strømmen gå, har vi generatorer som tar over, forsikrer Wæraas. – Hva hvis noen putter gift i vannet? undrer gjestene. – Vi kjører rundt i hele byen og tar vannanalyser. Alt vann blir overvåket, svarer Wæraas. Vann fra springen best Delegasjonen får se en film om vannbehandling som egner seg godt til skoleungdom og andre interesserte. Filmen er ledd i en kampanje for å få ungdom til å drikke rent vann fra springen i stedet for dyrt kjøpevann. Det vekker begeistring hos de thailandske fagforeningsmedlemmene som gjerne vil ha med seg filmen til en liknende kampanje i hjemlandet. Så er det klart for selvsyn inne i fjellhallen. Driftsleder Terje Wæraas viser entusiastisk rundt og innvier oss i hvordan vannbehandlingen foregår. Råvann pumpes fra 30 meters dyp i Maridalsvannet og inn i Oset vannbehandlingsanlegg. 290 millioner liter i døgnet blir filtrert og desinfisert. – Vannkvaliteten er blitt mye bedre etter åpningen av Oset vannbehandlingsanlegg, forsikrer driftslederen. Ulike kjemikalier og mikrosand gjør at partikler filtreres bort. Eventuelle skadelige bakterier og virus som er igjen, fjernet med sterkt UV-lys før gullende rent vann slippes ut i ledningsnettet til hus og hjem. Gjestene er synlig interessert i tekniske installasjoner og fotograferer plansjer opp og ned. – Vi har ingen hemmeligheter her, smiler driftsleder Terje Wæraas som syns det er inspirerende å møte den store interessen fra fagforeningskollegene i øst. Givende arbeid – Vi har spennende oppgaver og godt arbeidsmiljø, sier nestleder Håvard Engebretsen i Vann- og avløpsetaten fagforening. Han arbeider som konsulent i administrasjonen med blant annet veiledning, utregning av gebyrer og systemer for vannmåling. Fagforeningen har rundt 290 medlemmer fordelt på Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon samferdsel og teknisk. Administrasjon og laboratorium holder til i egne lokaler i Herslebsgate i Oslo sentrum, der fagforeningen også har kontor. – Det er meningsfylt å få være med og kvalitetsikre godt og rent vann til byens befolkning, sier Håvard Engebretsen til Fagbladet. Medlemmene i den thailandske fagforeningsdelegasjonen føler seg i familie med sine yrkesfeller og fagforeningskolleger. De inviterte sine norske kolleger til Vannforbundet i Thailand. Ønsket om å lære av hverandre faller i god jord, og vil bli brakt videre til Fagforbundet sentralt, som i løpet av våren er vertskap for en internasjonal vannbehandlingskonferanse i Oslo. ALLSIDIG: Håvard Engebretsen i Vann og avløpsetaten fagforening i Oslo, er konsulent med teknisk utdanning og arbeider med veiledning og regner gebyrer. 34 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON