SEKSJONSLEDER Tromsø best på nett På tampen av fjoråret ble Tromsø kommune kåret til beste nettsted, ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT. I alt 684 offentlige nettsteder fikk sine nettkarakterer. – Vi er svært nøgde med utviklinga dei seinare åra. Nærare 200 nettstader får i år toppresultata 5 eller 6 stjerner, mot om lag 100 i 2008 og 44 i 2007, seier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT. Nominerte til prisen var kommunene Porsgrunn, Sørum og Tromsø.    VeV eFagbevegelsen Fagbevegelsen ønsker en hånd på rattet når det gjelder framtidas digitale utfordringer. På eForvaltningskonferansen 2010 10.–11. februar, innleder svært kompetente fagpersoner. Arrangører er Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL&IT forbundet og Universitetet i Oslo, avdeling for forvaltningsinformatikk, og Kommunal Kompetanse. Blant innlederne er: • Maja Arnestad, Prosjektleder i IT-Funk i Norges forskningsråd, om universell utforming. • Fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud, om regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. • Ole-Kristian Tangen, IKT-sjef i Asker kommune, om databaseinnsyn og konsekvensene av nye arkivregler. • Tore Larsen Orderløkken, Leder i Norsk Senter for informasjonssikring, om Informasjonssikkerhet og utfordringene innenfor elektronisk forvaltning. • Tommy Tranvik, forsker ved Universitetet i Oslo, om hvorfor informasjonssikkerhetsregelverk ikke virker og litt om hva som virker. • Olaf Magnus Østensen, leder i Standardiseringsrådet, om åpne standarder og hvilke kriterier som legges til grunn for de beslutninger som fattes av Standardiseringsrådet. • Asbjørn Seim, avdelingsdirektør i avdeling IT-strategi i Helsedirektoratet, om samhandlingsreformen vil mislykkes hvis IKT-delen ikke fungerer. Deltakere kan fremdeles melde seg på konferansen, som finner sted i Samfunnssalen i Oslo. Les mer på www.kkomp.no/kurs    VeV Konferanse om truende brukere Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon arrangerer i april en konferanse for de som jobber på servicetorg. Temaet er blant annet vanskelige og truende brukere samt smilende service over lang tid. Ellers arrangerer Seksjon kontor og administrasjon konferanser for rådmenn, IKT-medarbeidere, personalmedarbeidere og økonomer. VeV Bare 100 av 431 kommuner har klimaplan Kravet om klimaplan oppfattes ofte som enda et statlig pålegg som rammer en tom kommunekasse. – Men kommunalminister Liv Signe Navarsete har et poeng når hun sier at energiøkonomisering er godt både for klimaet og kommuneøkonomien, påpeker Birger Schjølberg, tidligere rådmann i Fauske kommune. Han mener overforbruk av energi ofte fortsetter av gammel vane. – Det lønner seg å tenke energiøkonomisering i bygninger. Å satse på miljøvennlig oppvarming betyr å bli mindre sårbar for svingninger i oljeprisen, mener Schjølberg. Både Husbanken og Enova har støtteordninger for å legge om til klimavennlig energiforbruk.    VeV Nye angrep på sykelønna Vi opplever igjen angrep mot sykelønnsordninga. Gang på gang angripes en ordning som noen få, men innflytelsesrike mennesker, mener er altfor god. Ja, vi har en god sykelønnsordning i Norge, verdens rikeste land. Og ja, sykefraværet er en utfordring. Men ved å hevde at løsninga for å redusere sykefraværet er å redusere ytelsene, så sier man at den som er syk skal tvinges på jobb. Dette er vi i Fagforbundet imot. Det er fortsatt slik at de aller fleste av oss er avhengig av en uavkortet lønnsutbetaling. Regningene forfaller, mat skal handles inn og husleia betales. Ingenting blir billigere under et sykefravær. Vi vet at mennesker i enkelte sjikt i samfunnet vårt kan sjonglere fritt mellom arbeid og fritid. Ta seg fri en dag når det røyner litt på, komme Forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiverne, fagforeningene og myndighetene er veien å gå.» seinere på jobb eller gå tidlig. De får ikke fraværet trukket fra lønna, og om så skulle skje, merkes det knapt på en høy arbeidsinntekt. Det er de samme menneskene som skriker høyest om reduksjon av ytelser under sykdom. Fagforbundet sier nei! Ingen reduksjon i sykelønnsordninga. Det betyr ikke at vi lener oss tilbake uten å gjøre noe. Vi har gode erfaringer med prosjekter som har fått sykefraværet ned. I oktober i fjor fikk Askim kommune – eiendom og internservice – årets pris for inkluderende arbeidsliv (IA-prisen). I begrunnelsen heter det: «Det er utviklet en organisasjonskul- tur hvor de ansatte tar ansvar for hverandre. Virksomheten har senket sitt    GERD EVA VOLDEN sykefravær fra 14% til 4,4% på to år. Videre er det lagt til rette for jobbrotasjon og trening.» Det er klart det går an! Forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiverne, fagforeningene og myndighetene er veien å gå. Seksjon kontor og administrasjon har mange ledere som medlemmer, og gode, inkluderende ledere er en av forutsetningene for å skape et sunnere arbeidsliv. Derfor vil vi ytterligere forsterke det yrkesfaglige tilbudet til de av medlemmene våre som er ledere på ulike nivåer. 38 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON