KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo 25-årsjubilanter Fagforbundet Nordre Vestfold har hedret sine jubilanter med merkeutdeling. Foreningens pensjonistgruppe hadde pyntet til fest og ordnet med maten til de åtte 25-års jubilantene som møtte opp for å motta sine sølvmerker. 40-års jubilant Ingvald Karlsen var dessverre forhindret fra å komme. Foran fra venstre: Elsa Halvorsen, Toril Østby, Borgny Larsen, Rigmor Bille. Bak fra venstre: Bente Teien Austad, Beate Dignes, Britt Johansson, Gry-Anita Sønsterud. Tekst: Eddie Whyte Studietur til Mostar 24 ansatte fra Ammerudenga barnehage i Oslo har vært på studietur til BosniaHercegovina, nærmere bestemt byen Mostar. Ammerudenga er en flerkulturell barnehage, med 123 barn og ca. 30 voksne, hvorav to fra Mostar. Dette gjorde at det var mulig å få et skreddersydd opplegg. Vi besøkte en barnehage som får økonomisk støtte gjennom SOS barnebyer. I tilknytning til barnehagen var det et familiesenter med tilbud til familier og enslige mødre om hjelp i forhold til bolig, klær, jobb og skole. Hit hadde vi med oss klær som barn og foreldre i barnehagen hadde samlet inn . Vi besøkte også en kommunal barnehage, hvor de måtte flykte til andre lokaler under krigen. De slet mer i forhold til økonomi og utstyr, men den grunnleggende holdningen til de ansatte var at det finnes ikke problemer bare muligheter! Hit hadde vi med masse pedagogisk utstyr bl.a. til barn med spesielle behov. Neste besøk var til førskolelærerutdanningen på universitetet, og vårt siste besøk var til et barnehjem for 50 barn i alderen 3 til 18 år. Økonomien her var basert på donasjoner og støtte fra utenforstående. Studieturen ga et stort løft for personalgruppa, og vi lærte mye om krigens innflytelse. Vi så motivasjon for å gjenoppbygge samfunnet, men det trengs ressurser, noe mange av deltakerne ønsker å bidra til. Ansatte i Ammerudenga barnehage ønsker å takke Fagforbundet avd. Grorud som støttet oss med 20.000 kroner til denne studieturen. Tekst: Anne-Grete Smedholen og Randi Renden Alle deltakerne på studieturen ble foreviget foran universitetet i Mostar. Skrittellerkonkurranse Fagforbundet Stovner har kåret Vestlitoppen barnehage som vinner av Fagforbundets skrittellerkonkurranse for barnehageansatte. Konkurransen er den andre i rekken som vi arrangerer i samarbeid med bydelen. Konkurransen er et virkemiddel for å få redusert sykefraværet. I tillegg til å kåre beste barnehage, blir det også delt ut premier til de beste individuelle prestasjonene. De aller ivrigste gåerne denne gangen var Rabbia Ahmadi, Hanne Marie Hysvær, Rebecca Nilsen, Torunn Langseth, Vigdis Lehre og Berit Farmen Halvorsen.    Tekst: Rigmor Holen Medlemsmøte i Kristiansund En viktig del av Fagforbundets tilbud er knyttet til det yrkesfaglige arbeidet. Kompetanseheving, uttelling for og verdsetting av realkompetanse og faglig utvikling er viktig for medlemmene og forbundets arbeid. I september samlet Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Kristiansund rundt 25 medlemmer til en temakveld med grenseset- ting på dagsorden. En foreleser fra barnevernet fortalte om deres foreldreveiledningsprogram «de utrolige årene». Dette var et interessant tema for våre medlemmer som jobber i skole og barnehager. Etter møtet ble det servering og prat. Det er stor enighet om at dette er nyttige temakvelder som gir faglig påfyll for våre medlemmer.    Tekst: Astrid Rønning Fagbladet 1/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonKON