NYTT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Drøfter kvinnepott Regjeringen har bedt partene i Spekter helseområdet om å avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor til våren, samt utarbeide et forslag til hvilke grupper som skal omfattes av dette. Flere av arbeidstakerorganisasjonene mener det er nødvendig med friske midler fra regjeringen, og viser blant annet til likelønnskommisjonens forslag om en ekstra pott på tre milliarder kroner. Spekter mener derimot at lønnsforhandlinger og prioriteringer av lønnsmidler er partenes ansvar. Partene skal møtes igjen for å fortsette forhandlingene fram mot lønnsoppgjøret.    AAR ENGASJERT: Overlege Mads Gilbert ble invitert til flere fylkeslag etter sin gripende innledning om Palestina. UTVIDET: Fra 1. januar fikk åtte nye bransjer plikt til å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Flere får bedriftshelsetjeneste Mette Nord i sykefraværsutvalget Nestleder Mette Nord (bildet) i Fagforbundet er et av medlemmene i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede spørsmål rundt utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, forskere, helse- og omsorgssektoren og arbeidsmiljømyndighetene. Styreleder Kolbjørn Almlid fra Nord-Trøndelag skal lede utvalget som skal levere sin innstil- ling i form av en NOU innen utgangen av året. Det skal også legges fram en delrapport om kunnskapsstatus.    HKN – Det er bra å bli engasjert emosjonelt. Men så må sinnet få en retning. Vi må aldri tvile på at små grupper av engasjerte mennesker kan forandre verden, sier Mads Gilbert. Tekst og foto: VEGARD VELLE Fra 1. januar i år ble kravet om bedriftshelsetjeneste utvidet til å gjelde åtte nye bransjer. Dermed er 90 prosent av de ansatte i kommunal sektor omfattet av pliktig bedriftshelsetjeneste. Følgende nye bransjer har fått pliktig bedriftshelsetjeneste: • Helse- og sosialsektoren • Undervisning • Fiskeoppdrett og klekkeri • Gjenvinning • Vakttjenester • Frisørbransjen • Kraft- og vannforsyning • Tekoindustrien I tillegg er reglene endret slik at alle virksomheter som er pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste også må bruke en tjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Bedre forebygging For å bli godkjent må tjenesten ha nødvendig kapasitet, og den må ha tverrfaglig kompetanse til å bistå virksomhetene med forebyggende arbeid og med inkludering. Det betyr at de bedriftshelsetjenestene som tidligere har bestått av lege og sykepleier, nå må knytte til seg også annet personell for å kunne gi et bredere tilbud til sine kunder. Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for å godkjenne den enkelte bedriftshelsetjeneste. Tilsynet har gitt signaler om at de enkelte bedrifter og virksomheter vil få tid til å innrette seg etter de nye påleggene. Men innen utgangen av året må alt være på plass. Utvidelsen av ordningen vil gjelde anslagsvis 660.000 ansatte, der ca. 370.000 av dem jobber i kommunal sektor. Målet er alle – Vi vil gi bedriftshelsetjenesten et faglig løft og sikre kvaliteten. For å oppnå dette, foreslår vi tydeligere krav til bedriftenes bruk av bedriftshelsetjenesten. Slik skal den bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da saken ble sendt ut på høring i fjor sommer. I sitt høringssvar var LO tilfreds med at pliktig bedriftshelsetjeneste utvides til flere bransjer, men understreket også at målet må være at ordningen med bedriftshelsetjeneste må omfatte alle arbeidstakere. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2010 > 5 Foto: Vegard Velle fbaargang2010 fbseksjonSAM