TEMA VELGER EGEN ARBEIDSTID PUSLETURNUS er som skapt for meg – Hvor mye vil du jobbe? Når vil du jobbe? Hurum kommune vil ha slutt på ufrivillig deltid – og mener de har funnet løsningen. Tekst: TITTI BRUN Foto: ERIK M. SUNDT Vinteren ligger iskald, vakkerhvit over Hurumlandet i Buskerud. Inne på Klokkarstua helsetun er det lunt og deilig, med ansatte som smiler fra øre til øre. Hjelpepleier Elin Jørgensen får feire jul med datteren Marie. – Og jeg får puslet til meg tids- punktene jeg trenger i forhold til utdanningen jeg er i gang med. Og ikke minst; jeg slipper å tigge om vaktbytter ustanselig. Juleturnusen ble lagt uten vanskeligheter. Den puslet de ansatte i fellesskap seg fram til. Oppe på personal- rommet, direkte på dataskjermen. Alle kommer med sine ønsker, alle har gitt og tatt. Så er den nye åtte- ukersplanen levert leder. Sjefen smiler også, fordi hun har hatt en langt lettere jobb enn noen jul hun kan huske. Få blanke vakter. Ingen må flyttes. Ingen må beordres. Og de ansatte er blide. – Vil du ha 100 prosent stilling, så ta det. Du kan velge en turnus som passer deg. Ikke bekymre deg for det, for vi skal teste ut en helt ny turnusmodell, fristet lederen. Løsningen er en tidbank der alt arbeid settes på bok, og som de ansatte selv velger å ta ut enten som fritid eller som penger. Utenkelig spørsmål – Hvor mye vil du jobbe? Vil du beholde dine 53 prosent, eller hva passer best for deg? spurte virksomhetsleder Elisabeth Hertzenberg. UTROLIG, MEN SANT: Hjelpepleier Tone Østby utvidet fra halv til hel stilling og er kjempefornøyd. Tone slo til og ba om 100 prosent stilling. – Denne ordningen er som skapt for meg. Hele livet mitt går opp, jeg jobber mer og likevel er jeg mer opplagt til å ta meg av barna. Jeg er mye mindre sliten enn før, fordi jeg tar mer fri og jobber ikke kveld den uka barna er hos meg, stråler Tone Østby. Det var for et drøyt år siden. Da gikk hjelpepleier Tone Østby i 53 prosent stilling i hjemmetjenesten, og slet med å få endene til å møtes både tidsmessig og økonomisk. Lønna var ikke til å leve av. Samtidig var hun redd turnusen i hjemmepleien ville bli umulig å kombinere med barnas hverdag. Varsellamper Og slik ble Tone Østby en del av Hurum kommunes prosjekt for å tilby alle ansatte heltid, eller den stillingsbrøken som den enkelte ønsker. Egentlig begynte det i 2006. Det var krise i helse- og omsorgssektoren i Hurum kommune. En middels stor    > 8 > Fagbladet 1/2010 Ufrivillig deltid – Over 50.000 av Fagforbundets medlemmer jobber deltid og ønsker større stilling. Dette er en større andel enn i en sammenlignbar undersøkelse fra 1994. – De fleste undersysselsatte jobber i helse- og sosialsektoren. fbaargang2010 fbseksjonSAM