VELGER EGEN ARBEIDSTID TEMA kommune med 9000 innbyggere. Med et voksende antall eldre. Og et voksende antall eldre ansatte i omsorgssektoren. Gjennomsnittsalderen er 50 år. Det er den høyeste i Buskerud fylke. I tillegg jobbet mange ansatte ufrivillig deltid. Utlyste stillinger på 13, 24 og 30 prosent fikk ikke søkere. Og i hvert fall ikke faglærte søkere. Og slett ingen unge søkere. Ingen søkte stillinger de ikke kunne leve av. Utopisk modell Administrasjonen i Hurum gikk i tenkeboksen sammen med de tillitsvalgte og politikerne. Deretter dro de på studietur til Hofors i Sverige. Der påsto kommunen at de ansatte kunne velge stillingsprosent, putte timer i en bank og hente ut timer når de ville, faktisk til bedre lønn enn før – uten at det økte kommunens utgifter. – Det hørtes utrolig ut. Men siden det fungerte der, tok vi sjansen på å teste det ut, forteller prosjektleder Britt Kveseth. Så dro ildsjelene fra Hurum i gang pilotprosjektet. Og spurte alle faglærte ansatte med over 40 prosent: Hvor mye vil du jobbe neste år? Svaret ble at 27 av 41 ansatte ønsket å øke stillingsbrøken, gjennomsnittlig økte størrelsen med 20 prosent. Bikkjeslagsmål Før det første puslemøtet på Klokkarstua helsetun var pulsen høy. – Vi lurte på om det skulle bli bikkjeslagsmål. Kanskje ende i full krig, når vi selv skulle bestemme turnus og arbeidstid. Vi skjønte lite av modellen, og langt mindre hva vi skulle spørre om. Dessuten trodde vi ikke helt på denne pusledrømmen. At turnusen kunne holde hva den lovte. At vi alle skulle kunne jobbe så mye vi ønsket og få vakter stort sett som vi ville. – Det var litt for utrolig til at det kunne være sant, minnes hjelpepleier Hilde Gundersen.    > Fagbladet 1/2010 > 11 Ond sirkel Et stort omfang av små stillinger skaper en ond sirkel i seg selv, fordi små stillinger gjerne erstattes av flere små stillinger. Selv om deltidsjobb er attraktivt for noen, er små stillinger er overveiende negativt for god produksjonsflyt, effektivitet og utvikling av gode fagmiljøer. Når mange jobber deltid, må det flere personer til for å fylle en stilling. Dermed må det også utdannes flere. Dette er samfunnsøkonomisk dyrt. Barn ingen unnskyldning Nesten like mange kvinner, uavhengig av om de har små, store eller ikke barn i det hele tatt, arbeider deltid. fbaargang2010 fbseksjonSAM